مطالب پیشنهادی از سراسر وب

آموزش ثبت و مدیریت Excel Macros

دسته بندی ها: آموزش اکسل (Excel) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش آفیس (Microsoft office)

از دید اکثر مردم، بسیاری از کارهای روزانه ما که در اکسل انجام می شوند، می توانند خودکار باشند. در این دوره، آموزش ثبت و مدیریت Excel Macros؛ به دنیای ماکروهای اکسل و VBA وارد خواهید شد که به شما در انجام دقیق آن کمک خواهد کرد.

در ابتدا، ما خواهیم دید که ماکروها در اکسل چیست و چگونه می توان پیرامون ایجاد و ویرایش آنها کار کرد. . سپس، خواهید آموخت که چطور این ماکروهای ایجاد شده و پیکربندی آنها را مدیریت کنید، که شامل فعال و غیرفعال سازی ماکروها، کپی کردن ماکروها در بین ورک بوک ها، نام گذاری و حذف ماکروها می باشد. با اتمام این دوره، شما دانش بنیادینی از ماکروها در اکسل و همچنین توانایی ایجاد ماکروهای ساده کسب خواهید کرد.

بررسی اجمالی دوره

فایل های تمرین exercise_files.zip
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Recording and Managing Excel Macros Author:Pratheerth Padman Duration:0:31:41 Level:Beginner

Unbeknownst to most people, a whole lot of our daily tasks performed in Excel can be automated. In this course, Recording and Managing Excel Macros, you will dip into the world of Excel Macros and VBA, which will help you do exactly that.
First, we'll see what macros are in Excel and how to go about creating and editing them. Next, you'll learn how to manage these newly created macros and their configurations, which include enabling and disabling macros, copying macros between workbooks, and renaming and deleting macros.
When you're finished with this course, you'll have fundamental knowledge about macros in Excel and the ability to create simple macros.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس