مطالب پیشنهادی از سراسر وب

آموزش تغییر شکل مجدد داده ها با R

دسته بندی ها: آموزش R ، علم داده (Data Science) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

آیا تا به حال به شکل داده هایی که با آن ها سر و کار دارید فکر کرده اید؟ طولانی هستند یا گسترده؟ کدام فرمت برای تحلیل شما بهتر است؟ شما در این دوره، توانایی تغییر شکل مجدد و تجمع داده ها با استفاده از زبان برنامه نویسی R را به دست می آورید. ابتدا می آموزید که چگونه داده های قالب گسترده را به داده هایی با قالب طولانی تبدیل کنید. سپس، خواهید فهمید که چگونه داده ها را از فرمت طولانی به قالب گسترده تغییر شکل دهید. در پایان، نحوه تجمع کردن داده ها با و بدون متغیرهای گروه را کشف خواهید کرد. پس از پایان این دوره، مهارت و دانش مورد نیاز تغییر شکل مجدد داده ها، جهت مدیریت موثرتر داده های خود را برای تحلیل آماری و مصورسازی داده ها خواهید داشت.

نرم افزار مورد نیاز: R.

بررسی دوره

تغییر شکل داده ها بر اساس مقادیر تجمع شده

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Reshaping Data with R Author:Okan Bulut Duration:1:59:48 Level:Intermediate

Have you ever thought about the format of data you are dealing with? Is it long or wide? Which format is better for your analysis? In this course, Reshaping Data with R, you will gain the ability to reshape and aggregate data using the R programming language. First, you will learn how to transform wide-format data into long-format data. Next, you will discover how to reshape data from long format to wide format. Finally, you will explore how to aggregate data with and without group variables. When you are finished with this course, you will have the skills and knowledge of reshaping data needed to manage your data more effectively for statistical analysis and data visualization. Software required: R*

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس