مطالب پیشنهادی از سراسر وب

آموزش مقیاس گذاری اپلیکیشن های داده پایتون با Dask

دسته بندی ها: آموزش پایتون (Python) ، آموزش کلان داده (Big Data) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

کار با به اصطلاح «کلان داده ها» می تواند یک Dask دلهره آور باشد و بسیاری از ابزارهایی که این مشکل را حل می کنند  یادگیری آنها بسیار پیچیده است. همچنین، توسعه دهندگان آشنا با پایتون ممکن است نخواهند به راهکارهای ساخته شده روی فناوری استک دیگری متوسل شوند. شما در این دوره، توانایی کار با دیتاست های بسیار بزرگ با استفاده از یک ابزار نیتیو و قابل دسترسی پایتون را می آموزید. ابتدا، کار با Dask را هنگامی که برنامه نوشته شده شما با استفاده از پایتون استاندارد به دلیل بزرگتر شدن اندازه داده ها متوقف شد را یاد خواهید گرفت.

سپس، خواهید فهمید که Dask در زیر چگونه کار می کند و از چه تکنیکی برای پردازش دیتاست های بزرگ در سناریوهای مختلف ممکن و در دسترس استفاده می کند. در پایان، نحوه تبادل Pandas و NumPy را با انواع کلان داده های آن ها، بدون هیچ تغییری در کد، کشف خواهید کرد. وقتی این دوره را به پایان برسانید، مهارت و دانش Dask را برای نوشتن با اطمینان برنامه های داده ای که در مقیاس استفاده می شوند ، منحصراً با استفاده از Python stack خواهید داشت.

بررسی دوره

مقیاس گذاری برنامه های پایتون ساده

فراتر از ماشین واحد

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Scaling Python Data Applications with Dask Author:Paweł Kordek Duration:1:21:13 Level:Intermediate

Working with so-called ‘Big Data’ can be a daunting Dask and many tools that solve this problem have a very steep learning curve. Also, developers familiar with Python may not want to resort to solutions built on another technology stack. In this course, Scaling Python Data Applications with Dask, you will gain the ability to work with very large datasets using a Python-native and approachable tool. First, you will learn how to use Dask when your application written using standard Python stops working because of the growing size of the data. Next, you will discover how Dask works underneath and what techniques it uses to make processing large datasets in various scenarios possible and accessible. Finally, you will explore how to exchange Pandas and NumPy for their Big Data variants, with practically no changes to the code. When you’re finished with this course, you will have the skills and knowledge of Dask needed to confidently write data applications that scale, using exclusively Python stack.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس