پیشنهاد فرادرس

آموزش اصولی آزمون Scrum 

دسته بندی ها: آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش کسب و کار ، آموزش اسکرام (Scrum)

از سال 2001، سازمان ها به طور فزاینده ای فریمورک های سبک و چابک را برای تلاش های جدید در زمینه توسعه محصولات خود انتخاب کرده اند. در این دوره با قسمت های اساسی فریمورک Scrum آشنا می شوید. در ابتدا تمایز بین 2 تا از محبوب ترین سازمان های Scrum به نام های Scrum Alliance و Scrum.org، نقش های رویدادهای ضروری Scrum را فرا خواهید گرفت. در نهایت، نحوه شروع و پایان پروژه Scrum را یاد خواهید گرفت.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • معرفی آزمون Scrum
 • کنترل فرآیند آزمایشی
 • ارزش Scrum
 • نقش های Scrum
 • رویدادهای Scrum
 • تفاوت بین Scrum Alliance و Scrum.org
 • مقایسه Scrum Alliance با Scrum.org
 • معرفی Scrum Team Roles
 • فرض کنید شما Scrum Master بودید
 • راهنمای Scrum را بخوانید
 • مالک محصول
 • یک نمونه سوال PSM-1
 • تیم توسعه
 • Scrum Master
 • اجرای رویدادهای ضروری Scrum
 • Sprint Time-box
 • برنامه ریزی Sprint
 • Sprint Retrospective
 • Product Backlog
 • Sprint Backlog
 • و غیره
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Scrum Essentials Exam Prep Publisher:Pluralsight Author:William Davis Duration:3h 7m Level:Intermediate

Scrum is the most popular agile framework in the world for new product development. In this course, you will learn the essentials of Scrum and be better prepared to take the Professional Scrum Master Level One exam by Scrum.org.
Since 2001, organizations have increasingly chosen lightweight, agile frameworks for their new product development efforts. In this course, Scrum Essentials Exam Prep, you will learn the essential parts of the Scrum framework - the most popular agile framework in-use today. First, you'll discover how to distinguish between the two most popular Scrum organizations and their way of credentialing Scrum Masters: Scrum Alliance and Scrum.org. Next, you'll learn all about Scrum's essential events roles, and artifacts. Finally, you'll round out your Scrum knowledge by exploring how to start and end a Scrum project. When you're finished with this course, you'll have an improved, fundamental knowledge of Scrum, plus you'll be better prepared and have greater confidence to take the Professional Scrum Master Level 1 exam from Scrum.org.
Course Overview
Course Overview
1m
Introducing the Scrum Exam Prep Essentials
Course Introduction
3m
Empirical Process Control
4m
Scrum’s Values
2m
Scrum’s Roles
2m
Scrum’s Events
3m
A Short Story
2m
Distinguishing Between Scrum Alliance and Scrum.org
A Brief History of Scrum
8m
Comparing Scrum Alliance with Scrum.org: Part 1
4m
Comparing Scrum Alliance with Scrum.org: Part 2
5m
Module Summary
1m
Defining Essential Scrum Team Roles
Introduction
1m
Suppose You Were the Scrum Master
7m
Read the Scrum Guide
1m
The Product Owner
4m
A Sample PSM-1 Question
5m
The Development Team
9m
The Scrum Master
5m
Module Summary
2m
Executing Essential Scrum Events
The Sprint Time-box
3m
Sprint Planning
3m
Sprint Planning: Topic One
1m
Sprint Planning: Topic Two
3m
Sprint Planning: Time and Participants
1m
Daily Scrum: Part 1
2m
Daily Scrum: Part 2
4m
A Sample PSM-1 Question
2m
Sprint Review
4m
Another Sample PSM-1 Question
2m
Sprint Retrospective
3m
Still Another Sample PSM-1 Question
2m
Improving the Scrum Team
2m
Product Backlog Refinement
1m
Module Summary
2m
Creating Essential Scrum Artifacts
The Three Scrum Artifacts
2m
Product Backlog
4m
A Sample PSM-1 Question
2m
Product Backlog Item: Description
1m
Product Backlog Item: Order and Value
3m
Product Backlog Item: Ordering vs. Prioritizing
3m
Product Backlog Item: Estimate
2m
Product Backlog Recap
1m
Sprint Backlog
7m
Product Increment and the Definition of “Done”
6m
Module Summary
1m
Running Essential Scrum Projects
Inputs into the First Sprint
5m
Project Management Plans in Scrum
2m
Sprint Zero
2m
The “Hardening” Sprint
2m
Staffing a Scrum Team
1m
Changing a Scrum Sprint
2m
Canceling a Sprint
2m
Ending a Scrum Project
1m
Course Conclusion
4m

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 199.0MB Pluralsight Scrum Essentials Exam Prep_git.ir.rar