مطالب پیشنهادی از سراسر وب

کد نویسی امن: استفاده از کامپوننت ها با آسیب پذیری های شناخته شده

دسته بندی ها: آموزش امنیت شبکه ، آموزش شبکه (Computer network) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

آیا می دانید که ممکن است ابزار های برنامه نویسی یا کامپوننت های قدیمی شما، به روز رسانی شده اند یا شامل آسیب پذیری های منتشر شده باشند؟

این دوره، تمام مطالب در مورد نحوه کاهش خطر در هنگام استفاده از کامپوننت های تجاری و موجود در بازار را آموزش می دهد. در ابتدا شما نحوه ترکیب نرم افزار های فراوان متن باز ،برای استفاده مجدد از آنها را می آموزید. بعد شما با انبوهی از زبان ها، چارچوب ها و مدیرت بسته ها، نحوه دستیابی سریعتر به بازار را می آموزید. در نهایت، شما فرآیند مدیریت وصله را یاد می گیرید. با به پایان رساندن این دوره، شما نحوه استفاده از یک رویکرد منظم، در جهت کاهش خطر، از تمامی فرایند نصب و نسخه‌بندی گرفته تا وصله سازی مجازی و تجزيه و تحليل ترکیب نرم افزار، را خواهید آموخت.

بررسی دوره

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Secure Coding: Using Components with Known Vulnerabilities Author:Peter Mosmans Duration:1h 13m

Do you know if old components you are using are up to date, or contain published vulnerabilities? This course teaches you all about how to reduce the risk when using third-party components. First, you will learn about how to combine the abundance of open source software and component re-use. Next, you will discover how to achieve faster time to market with a plethora of languages, frameworks and package managers. Finally, you will learn about the patch management process. By the end of this course, you will know how to take a methodical approach towards reducing the risk, from installation and versioning all the way to virtual patching and software composition analysis.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس