مطالب پیشنهادی از سراسر وب

آموزش ایمن سازی دسترسی به Microsoft Azure Storage

دسته بندی ها: آموزش آژور (Azure) ، آموزش شبکه (Computer network) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

حساب های Azure Storage طیف وسیعی از سرویس های ذخیره سازی را ارائه می دهند که کلید بسیاری از سناریوهای اپلیکیشن هستند. شما در این دوره، با دانش بنیادی ایمن سازی دسترسی به سرویس های ذخیره سازی در Azure آشنا خواهید شد. ابتدا ایمن سازی دسترسی از طریق یکپارچه سازی با Azure AD را بررسی خواهید کرد. سپس، گزینه های ایمن سازی را با استفاده از انواع کلیدهای حساب، بررسی خواهید کرد. در پایان، نحوه یکپارچه سازی با Azure Key Vault و بهترین شیوه ها را بررسی خواهید کرد. پس از اتمام این دوره، مهارت و دانش دسترسی ذخیره سازی Azure مورد نیاز برای ذخیره سازی و استفاده از داده های میزبانی شده در حساب های Azure Storage را به روشی ایمن و در عین حال کارآمد، خواهید داشت.

بررسی دوره

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Securing Access to Microsoft Azure Storage Author:John Savill Duration:1:26:37 Level:Intermediate

Azure Storage accounts provide a range of storage services that are key to many application scenarios. In this course, Securing Access to Microsoft Azure Storage, you will learn foundational knowledge of securing the access to storage services in Azure. First, you will explore securing access through integration with Azure AD. Next, you will discover the options for securing using types of account keys. Finally, you will examine how to integrate with Azure Key Vault and best practices. When you’re finished with this course, you will have the skills and knowledge of Azure storage access needed to store and use data hosted in Azure Storage accounts in a secure, yet productive way.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس