مطالب پیشنهادی از سراسر وب

آموزش ایمن سازی اپلیکیشن ها روی AWS

دسته بندی ها: وب سرویس آمازون (AWS) ، آموزش شبکه (Computer network) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

بسیاری از برنامه ها در over host ،AWS هستند. شما در این دوره، نحوه محافظت از اپلیکیشن های over host در AWS با استفاده از انواع ابزارهای مدیریتی قدرتمند ارائه شده توسط آمازون، را یاد می گیرید.
ابتدا، WAF) Firewall Web Application) را بررسی خواهید کرد و خواهید دید که چگونه از دسترسی ناخواسته در برابر ترافیک عمومی ورودی محافظت کنید، در API Gateway و نحوه ایجاد و میزبانی APIها در AWS کاوش خواهید کرد و به بررسی عمیق Amazon Cognito خواهید پرداخت که به شما امکان می دهد user pools و identity pools را ایجاد کنید که اجازه احراز هویت داخلی و خارجی و دسترسی به سیستم ورود به سیستم را می دهد.
سپس، عمل CloudWatch و استفاده از معیارهای اندازه گیری آن را که به شما امکان می دهد تمامی منابع AWS خود را مدیریت کنید و همچنین CloudTrail را که به نظارت بر کلیه فعالیت های حساب AWS شما کمک می کند، مشاهده خواهید کرد.
در پایان، نحوه استفاده از TrustedAdvisor برای هشدار به شما در مورد مسائل مربوط به حساب و AWS Config برای تنظیم قوانینی برای مدیریت منابع زیرساخت خود را مشاهده خواهید کرد.
بعد از اتمام این دوره، می دانید که چگونه می توانید نظارت، حسابرسی، محافظت و اقدامات دیگر را بر اپلیکیشن های خود که در AWS میزبانی می شوند، انجام دهید.

بررسی دوره

ترجمه با ویدابیا

ترجمه فارسی این دوره آموزشی رو همین الان از ویدابیا سفارش بده الان سفارش بده
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Securing Applications on AWS Author:Mark Wilkins Duration:2:13:35 Level:Intermediate

Many applications at AWS are over-hosted. In this course, Securing Applications on AWS, you will gain knowledge about how to protect over-hosted applications at AWS using a variety of powerful management tools provided by Amazon.
First, you will look at the Web Application Firewall (WAF) and see how to protect against unwanted access from incoming public traffic, you will explore the API Gateway and how you can create and host APIs at AWS, and you will dive into Amazon Cognito which allows you to create user and identity pools that allow internal and external authentication and single sign-on access.
Next, you will look at the operation of CloudWatch and its use of metrics which allow you to manage all of your AWS resources, as well as CloudTrail which helps to monitor all activity in your AWS account.
Finally, you will see how to use TrustedAdvisor to alert you to account issues, and AWS Config to set rules for managing your infrastructure resources.
When you are done with this course, you will know how to monitor, audit, protect, and take many other actions towards protecting your applications hosted on AWS.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس