آموزش پیشنهادی فرادرس

امن کردن اپلیکیشن های ری اکت (React) با Auth0

دسته بندی ها: آموزش جاوااسکریپت (Javascript) ، آموزش ری اکت (React) ، آموزش طراحی وب

بستر Auth0 راه کارهای احراز هویت مبتنی بر توکن می باشد.

یاد بگیرید چگونه از بستر Auth0 برای کنترل احراز هویت و تایید اعتبار و صلاحیت در برنامه های React خود استفاده کنید.

در این دوره آموزشی، به شما نحوه اضافه کردن ورود امن، ثبت نام و فراخوانی های رابط برنامه ‌نویسی کاربردی (API) به برنامه React خود، با استفاده از بستر Auth0 و Express را یاد خواهید گرفت. ابتدا پروتکل های امنیتی مدرن شامل OAuth 2.0، OpenID Connect و JWT را یاد خواهید گرفت. بعد، عملیات ورود به سیستم، خروج از سیستم و ثبت نام در سیستم را  با React و Auth0 پیاده سازی می کنید. سپس، با استفاده از React، رابط های برنامه ‌نویسی کاربردی در فریم ورک Express را با استفاده از حوزه ها، قواعد، و نقش ها، و نقاط انتهایی محافظت خواهید کرد. در نهایت، شما می توانید روش های مختلفی را که می توانید React و Auth0 را برای نیازهای مربوط به بستر Auth خود، سفارشی کنید با استفاده از مسیریاب، context React و داشبورد Auth0 سفارشی کنید. با به پایان رساندن این دوره آموزشی، شما مهارت های اساسی در زمینه تایید اعتبار و صلاحیت و احراز هویت مورد نیاز جهت ایمن سازی یک برنامه مدرن React بوسیله بستر Auth0 را کسب خواهید کرد.

مباحث دوره:

  • بررسی دوره
  • استاندارد های احراز هویت و تایید اعتبار
  • ایجاد یک برنامه React
  • پیکربندی بستر Auth0
  • پیاده سازی روند ورود به سیستم
  • روند خروج از سیستم، ثبت نام در سیستم و پروفایل کاربر
  • مفاهیم اساسی در مورد رابط برنامه ‌نویسی کاربردی جهت احراز هویت
  • سفارشی سازی و بهبود ها
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Securing React Apps with Auth0 Publisher:Pluralsight Author:Cory House Duration:3h 18m Level:Intermediate

This course will teach you how to handle authorization and authentication in your React app. Implement login, signup, and secure API calls using modern security protocols including OAuth 2.0, OpenID Connect, and JWT tokens.
Learn how to use Auth0 to handle authentication and authorization in your React apps. In this course, Securing React Apps with Auth0, you will learn how to add secure login, signup, and API calls to your React app, using Auth0 and Express. First, you will learn modern security protocols including OAuth 2.0, OpenID Connect, and JWT tokens. Next, you will implement login, logout, and signup with React and Auth0. Then, you will secure Express APIs using scopes, rules, and roles and endpoints via React. Finally, you will explore the variety of ways you can customize React and Auth0 to your auth related needs using React Router, React's context, and the Auth0 dashboard. When you're finished with this course, you will have the fundamental authorization and authentication skills needed to secure a modern React app with Auth0.
Course Overview
Course Overview
1m
Authorization and Authentication Standards
Intro
0m
Why Use an Auth Provider?
1m
OAuth 2.0
3m
Choosing an OAuth Flow
5m
OpenID Connect
3m
JSON Web Tokens
4m
Summary
1m
Create a React App
Intro
0m
Tools We're Using in This Course
0m
Create App via create-react-app
5m
Add Routing via React Router
5m
Add Navigation Bar
1m
Style App
1m
Summary
0m
Configure Auth0
Intro
0m
Auth0 Versions Used in the Course
0m
Sign up for Auth0
2m
Key Auth Decisions
3m
Create an App in the Auth0 Dashboard
2m
Configure Environment Variables
2m
Create Auth Object
5m
Summary
0m
Implement Login
Intro
0m
Setup Login
6m
Review Callback URL and JWT
2m
Parse Callback URL in Callback Component
3m
Pick a Token Storage Approach
4m
Implement Handle Authentication
7m
Check if User Is Authenticated
4m
Summary
0m
Logout, Signup, and User Profile
Intro
0m
Implement Logout
5m
Review Signup Process
2m
Get User Profile
1m
Configure Profile Page Route
2m
Display User Profile
3m
Summary
0m
API Authorization Fundamentals
Intro
0m
Create Environment Variables
0m
Create API with Node and Express
2m
Start Express API Server via npm
1m
Call Public API via React
4m
Create Auth0 API
3m
Configure Express to Parse JWTs
3m
Call Private API
4m
Summary
0m
API Authorization with Scopes, Rules, and Roles
Intro
0m
Intro to OAuth Scopes
3m
Create a New Scope
3m
Configure Express to Validate Scopes
1m
Create React Page That Validates Scopes
5m
Assign Admin Role via a Rule
4m
Debug Rule
4m
Validate Roles in Access Tokens
5m
Authentication Approach Options
4m
Summary
0m
Customization and Enhancements
Intro
0m
Redirect to Previous Page Upon Login
3m
Create PrivateRoute Component
5m
Create AuthContext
2m
Declare AuthContext Provider
2m
Consume AuthContext
3m
Store Tokens in Memory
4m
Silent Authentication and Token Renewal
6m
Overview of Auth0 Customization Options
5m
Summary
0m

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس