مطالب پیشنهادی از سراسر وب

آموزش ایمن سازی Spring Data REST APIs

دسته بندی ها: آموزش اسپرینگ (Spring MVC) ، آموزش REST API ، آموزش طراحی وب ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش جاوا (Java)

REST APIs الزاماً باید ناظران داده خوبی باشند. برای دستیابی به آنها، مهم است بدانید چه کسی از شما اطلاعات می خواهد و آیا درخواست آنها مجاز است. Spring Security برای کمک به شما حاضر است. در این دوره، آموزش ایمن سازی Spring Data REST APIs؛ شما توانایی احراز هویت و اعطاء مجوز REST APIs در Spring را کسب خواهید کرد.

در ابتدا، یاد خواهید گرفت که HTTP Basic کجا مفید است و کجا خیر. سپس، استفاده از OAuth 2.0 و Bearer Token Authentication توسط JWTs و Opaque Tokens، و نحوه مپینگ این مجوزهای اعطاء شده را کشف خواهید کرد. در پایان، نحوه مدیریت ورود و خروج توکن با استفاده از CORS ،BFF ،API Gateway و سایر الگوها را بررسی خواهید کرد. با اتمام این دوره، شما دانش و مهارت های لازم در Spring Security برای ایمن سازی REST APIs را کسب خواهید کرد.

بررسی اجمالی دوره

فایل های تمرین exercise_files.zip
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Securing Spring Data REST APIs Author:Josh Cummings Duration:1:41:39 Level:Advanced

REST APIs need to be good data stewards. To achieve that, it is fundamental to know who is asking you for data and whether their request is authorized. Spring Security is here to help. In this course, Securing Spring Data REST APIs, you will gain the ability to authenticate and authorize REST APIs in Spring. First, you will learn where HTTP Basic is helpful and not so helpful. Next, you will discover OAuth 2.0 and Bearer Token Authentication using JWTs and Opaque tokens, and how to map these to granted authorities. Finally, you will explore how to manage token ingress and egress using CORS, BFF, API Gateway, and other patterns. When you are finished with this course, you will have the skills and knowledge of Spring Security needed to secure REST APIs.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس