مطالب پیشنهادی از سراسر وب

ایمن سازی چرخه عمر اپلیکیشن در مایکروسافت آژور

دسته بندی ها: آموزش آژور (Azure) ، آموزش شبکه (Computer network) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش امنیت شبکه

نگهداری دستی اعتبارنامه های کد و سلامت امنیت منابع آژور، وقت گیر و مستعد خطا است. در این دوره، ایمن سازی چرخه عمر اپلیکیشن در مایکروسافت آژور؛ شما توانایی استفاده از ابزارهای خودکار برای حفظ امنیت اشتراکات ابری خود را بدست خواهید آورد.

در ابتدا، نحوه استفاده از ابزار CredScan به منظور جستجوی کدها برای رمزها و اعتبارنامه ها قبل از بررسی تصادفی را کشف خواهید کرد. سپس، نحوه اسکن Azure Subscriptions برای سلامت امنیت خود با استفاده از (DevOps Kit for Azure (AzSK را یاد خواهید گرفت.

در پایان، شما نحوه ایجاد تست بار خودکار برای Azure App Services را بررسی خواهید کرد. با اتمام این دوره، شما دانش و مهارت الزامی در ایمن سازی چرخه عمر اپلیکیشن برای محافظت از اپلیکیشن های خود در فضای ابری را کسب خواهید کرد.

بررسی اجمالی دوره

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Securing the Application Lifecycle in Microsoft Azure Author:Reza Salehi Duration:1:03:35 Level:Advanced

Manually maintaining code credentials and Azure resources' security health is time-consuming and error-prone. In this course, Securing the Application Lifecycle in Microsoft Azure, you will gain the ability to use automated tools to uphold the security of your cloud subscription. First, you will discover how to use the CredScan tool to search your code for secrets and credentials before they accidentally get checked in. Next, you will learn to scan your Azure subscriptions for security health using the Secure DevOps Kit for Azure (AzSK). Finally, you will explore how to create automated load tests for your Azure app services. When you are finished with this course, you will have the skills and knowledge of secure application lifecycle needed to protect your applications in the cloud.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس