آموزش پیشنهادی فرادرس

آموزش فریمورک های کنترل و کنترل های امنیتی

دسته بندی ها: آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش شبکه ، آموزش امنیت شبکه

در این دوره با درک ریسک مربوط به توسعه یک فریمورک کنترل امنیتی و نحوه برخورد با آن، انواع مختلفی از کنترل ها و عوامل مورد استفاده در ایجاد یک زیرساخت امنیتی، نقاط قوت انواع مختلفی از کنترل ها از جمله کنترل های مدیریتی، فنی و محیطی، تست و ارزیابی اثربخشی کنترل ها در رابطه با ریسک و انطباق و غیره آشنا می شوید.

سرفصل:

  • معرفی دوره
  • انواع کنترل ها
  • خطر و کنترل
  • دسته های کنترل
  • انواع کنترل ها
  • معیارهای انتخاب کنترل
  • معیارهای انتخاب کنترل قسمت 1
  • معیارهای انتخاب کنترل قسمت 2
  • کنترل امنیت اضافی قسمت 1
  • کنترل امنیت اضافی قسمت 2
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Security Controls and Control Frameworks Publisher:Pluralsight Author:Kevin Henry Duration:59m 24s Level:Intermediate

Selecting appropriate controls to protect information is an important responsibility of the information security professional. This course will assist you in addressing risk and compliance though development of a security control framework.
It can be challenging to evaluate and select the best controls for an organization. Through this course, Security Controls and Control Frameworks, you will gain an understanding of the risk associated with the development of a security control framework, and how to address it. You will first learn the various types of controls and the factors used in establishing an effective security infrastructure. Next, you will examine the strengths of various types of controls including managerial, technical, and environmental controls that can be deployed to prevent and react to security incidents. Finally, you will examine how to test and evaluate the effectiveness of controls in relation to risk and compliance. When you're finished with this course, you will have the skills and knowledge needed to be an effective contributor to the design of secure information systems and business processes.
Course Overview
1m 22s
Course Overview
1m 22s
Types of Controls
27m 44s
Risk and Controls
9m 32s
Categories of Controls
7m 58s
Types of Controls
10m 12s
Control Selection Criteria
30m 17s
Control Selection Criteria Part 1
3m 54s
Control Selection Criteria Part 2
7m 49s
Additional Security Controls Part 1
8m 8s
Additional Security Controls Part 2
10m 25s

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 43.0MB Pluralsight Security Controls and Control Frameworks_git.ir.rar