تصور کنید که شما مهندس شبکه هستید که قصد جایگزین کردن سوئیچ های موجود با سوئیچ های جدید آروبا را دارید. آیا می توانید این کار را انجام دهید؟ در این دوره با مدیریت و پیکربندی تکنولوژی های مناسب برای اطمینان از کارآیی، انعطاف پذیری و قابلیت اطمینان در قسمت های مختلف شبکه، انتخاب سوئیچ مناسب و نحوه پیکربندی اولیه تنظیمات سوئیچ، ایجاد لاگین های ایمن، پیکربندی VLAN و غیره آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • شناسایی سوئیچ مناسب برای شبکه
 • Aruba Hardware Selector و Modular Switch Outline
 • توابع و سوئیچ های پورت ثابت آروبا
 • نسخه های نرم افزاری آروبا و نمونه های گلوبمانتیک
 • تنظیمات اولیه CLI
 • تنظیمات اولیه IP
 • منوی CLI و ذخیره پیکربندی ها
 • منوی وب و دسترسی به SSL
 • نام های کاربری، رمزهای عبور و دسترسی SSH
 • مبانی VLAN
 • پیکربندی VLAN
 • MVRP VLAN Automation
 • Aruba Dynamic Trunks
 • و غیره