مطالب پیشنهادی از سراسر وب

مبانی و مفاهیم شیرپوینت سرور (SharePoint Server)

دسته بندی ها: آموزش های Skillshare ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

پیاده سازی شیرپوینت سرور در سازمانتان کار کوچک و آسانی نیست.

دانستن نحوه کار مجموعه سرور های SharePoint  که به SharePoint farm  شناخته می شوند و درک اینکه سایت های زیر مجموعه SharePoint farm، چگونه در نحوه ساخت SharePoint farm نقش دارند مهم است.  اینکه شما از شیرپوینت برای نخستین بار استفاده کنید یا از نسخه های قبلی این نرم افزار به نسخه های جدید تر مهاجرت کنید، درک ویژگی های شیرپوینت و نحوه استفاده از آنها در مرحله ی اول یادگیری این نرم افزار قرار دارد.

در این دوره، توانایی پیاده سازی سرور شیرپوینت را به دست خواهید آورد. ابتدا در مورد SharePoint farm ها خواهید آموخت. سپس به یادگیری وب اپلیکیشن ها، سایت ها و site collection ها می پردازید.

در نهایت نحوه استفاده از ابزار های اساسی مدیریت برای هریک از موارد ذکر شده را یاد می گیرید. هنگامی که این دوره را به پایان برسانید، مهارت و دانش کافی برای پیاده سازی سرور های شیرپوینت را خواهید داشت.

بررسی دوره

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
SharePoint Server Concepts and Fundamentals Author:Liam Cleary Duration:2h 7m

Implementing SharePoint Server in your organization is no small task. Knowing how a SharePoint farm works and understanding what sub sites are play a big part in how you build it. Whether you are deploying SharePoint for the first time or migrating from another version of SharePoint server, understanding the features and how you can use them is where you begin with SharePoint. In this course, SharePoint Server Concepts and Fundamentals, you will gain the ability to implement SharePoint server. First, you will learn about SharePoint farms. Next, you will discover web applications, site collections and sites. Finally, you will explore how to use some basic management tools for each of these. When you are finished with this course, you will have the skills and knowledge needed to understand the basics of implementing SharePoint server.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس