پیشنهاد فرادرس

آموزش شبیه سازی حجم کار تولید با SQL Server Distributed Replay

دسته بندی ها: آموزش SQL Server ، پایگاه داده ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

توانایی بازنویسی حجم کار پایگاه داده تولید در شرایط کنترل شده می تواند برای تست، هم تست عملکرد و تست قابلیت بسیار مفید باشد. در این دوره با کار با Distributed Replay، راه اندازی (Distributed Replay (DReplay، پیکربندی های لازم را برای ضبط، پردازش و اجرا، گزینه هایی برای نظارت بر افکت های ردیابی و غیره آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • معرفی Distributed Replay
 • Distributed Replay چیست؟
 • نصب و پیکربندی Distributed Replay
 • نصب کامپوننت های Distributed Replay
 • نسخه ی نمایشی: نصب کنترلر و کلاینت DReplay
 • تغییرات پیکربندی امنیت و فایروال
 • نسخه ی نمایشی: تنظیمات امنیتی و فایروال
 • ضبط و ردیابی پیش پردازش
 • حجم کاری
 • نسخه ی نمایشی: ایجاد حجم کار
 • پیش پردازش حجم کار
 • نسخه ی نمایشی: پیش پردازش ردیابی
 • ضبط ردیابی و ضبط نتایج
 • ضبط ردیابی و ضبط نتایج
 • پایگاه داده مقصد و گزینه های پخش
 • Replay کردن فایل پیکربندی
 • اجرای Replay
 • خلاصه
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Simulating Production Workloads with SQL Server Distributed Replay Publisher:Pluralsight Author:Gail Shaw Duration:59m Level:Intermediate

The ability to recreate a production database workload on another server is an incredibly useful tool to have. In this course, you will learn to do this with ease on SQL Server’s Distributed Replay.
The ability to replay a production database workload in controlled circumstances can be very useful for testing, in both functionality and performance testing. In this course, Simulating Production Workloads with SQL Server Distributed Replay, you will learn how Distributed Replay offers a way to replay a workload from multiple clients, preserving the order of operations in the process. First, you will go through the setup of Distributed Replay (DReplay). Next, you will explore all the necessary configurations in order to capture, process, and run a replay. Finally, you will discover options for monitoring the effects of running the trace. By the end of this course, you will have a foundational understanding of SQL Server Distributed Reply and how it can help you recreate a production database’s workload on another server.
Course Overview
Course Overview
1m
Introduction to Distributed Replay
What Is Distributed Replay?
3m
Installing and Configuring Distributed Replay
Installing the Distributed Replay Components
4m
Demo: Installing DReplay Controller and Client
5m
Security and Firewall Configuration Changes
2m
Demo: Security and Firewall Configurations
6m
Summary
0m
Capturing and Preprocessing Traces
Capturing a Workload
5m
Demo: Generating a Workload
2m
Preprocessing a Workload
2m
Demo: Preprocessing a Trace
1m
Summary
0m
Replaying Traces and Capturing Results
Destination Database and Replay Options
4m
Replay Config File
3m
Demo: Running a Replay
3m
Monitoring Results of a Replay
2m
Demo: Monitoring Results of a Replay
4m
Summary
0m
Summary and Further Reading
Recap and Additional Material
3m

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 113.0MB همراه با زیرنویس انگلیسی Pluralsight Simulating Production Workloads with SQL Server Distributed Replay_git.ir.rar