مطالب پیشنهادی از سراسر وب

پلتفرم داده ابری Snowflake: شروع کار

دسته بندی ها: آموزش کلود (Cloud) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش شبکه (Computer network) ، پایگاه داده ، آموزش اس کیوال (SQL)

قدرت فضای ذخیره سازی و توان محاسباتی ابر، انبار سازی داده و کلان داده برای هر اندازه کسب و کاری را ممکن ساخته است. در این دوره، پلتفرم داده ابری Snowflake: شروع کار؛ شما قابلیت ارائه مقیاس عظیم، تعمیر و نگهداری نزدیک به صفر و یک منبع واحد از حقیقت را بدست خواهید آورد.

در ابتدا، ارزش پیشنهادی Snowflake و مدل سرویس ها را یاد خواهید گرفت. سپس، اولین اسکیمای خود را طراحی و داده ها را با استفاده از ابزارهای محصول مختلف در آن بارگیری خواهید کرد. در پایان، کوئری ها را اجرا، پروسه اجرای آنها را ردیابی، و بر عملکرد انبار خود نظارت خواهید کرد.

با اتمام این دوره، شما دانش و مهارت لازم برای سرآغاز یادگیری پلتفرم داده ابری Snowflake را کسب خواهید کرد.

بررسی اجمالی دوره

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Snowflake Cloud Data Platform: Getting Started Author:Warner Chaves Duration:0:00:00 Level:Beginner

The power of cloud storage and compute power has made data warehousing and big data possible for businesses of all sizes. In this course, Snowflake Cloud Data Platform: Getting Started, you'll gain the ability to provide massive scale, near-zero maintenance and one single source of truth. First, you will learn Snowflake’s value proposition and service model. Next, you will design your first schema and load data into it using the different product tools. Finally, you will execute queries, track their execution and monitor your warehouse performance. When you’re finished with this course, you will have the skills and knowledge necessary to start your Snowflake cloud data platform journey.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس