تبلیغات

آموزش امنیت توسعه نرم افزار

دسته بندی ها: آموزش طراحی وب ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش امنیت شبکه ، پایگاه داده

در این دوره، نحوه ادغام مفاهیم امنیتی در چرخه عمر توسعه سیستم ها را فرا خواهید گرفت. ابتدا چالش های پیش روی متخصصان امنیتی و مدیران پروژه را فرا خواهید گرفت. در مرحله بعد، روش های کمک به توسعه و اجرای نرم افزار ایمن را از طریق هر مرحله از SDLC کشف خواهید کرد. سرانجام، شما به پایگاه داده ها و چگونگی ایمن سازی و محافظت از داده های سازمان در یک پایگاه داده می پردازید.

در پایان دوره، شما قادر خواهید بود تا توسعه دهندگان و اعضای تیم پروژه را در خصوص اهمیت و متدهای ایجاد امنیت در اپلیکیشن ها آموزش دهید.

مقدمه دوره

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Software Development Security Author:Kevin Henry Duration:4h 0m

Secure applications are a necessity in which security professionals must contribute. In this course, Software Development Security, you will gain an understanding of how to integrate security concepts into the Systems Development Life Cycle. First, you will learn the challenges faced by security professionals and project managers. Next, you will discover the ways to contribute towards the development and implementation of secure software through each phase of the SDLC. Finally, you will explore databases and how to secure and protect the data of the organization in a database. When you are finished with this course, you will be able to educate the developers and project team members in the importance and methods of building security into applications.

پیشنهاد فرادرس