مطالب پیشنهادی از سراسر وب

اصول طراحی نرم افزار SOLID در جاوا

دسته بندی ها: آموزش جاوا (Java) ، تزریق وابستگی (Dependency Injection) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

همه توسعه دهندگان نرم افزار از سنگینی کار با سیستم های شکننده ای که به مرور زمان بدهی های فنی زیادی به بار می آورند، شناخت دارند. این اپلیکیشن ها، شکننده و سخت و تقریباً غیر قابل تکامل هستند. در این دوره، اصول طراحی نرم افزار SOLID در جاوا؛ شما توانایی ایجاد اپلیکیشن هایی را دارید که پیوستگی کمتر، تست آسان تر، و قابلیت نگهداری بیشتری دارند.

در ابتدا، این که چرا بهتر است روش ها و کلاس های خود را کوچک و متمرکز نگه دارید را یاد خواهید گرفت. سپس، خواهید فهمید که چگونه می توان به طور موثر عملکرد را گسترش داد و روابط صحیحی بین کلاس های خود ایجاد کرد. در پایان، نحوه طراحی رابط های مناسب و نحوه جدا کردن سیستم خود با توجه به انتزاعات را کشف خواهید کرد. با اتمام این دوره، شما دانش و مهارت لازم برای ساخت اپلیکیشن های قوی و قابل نگهداری در جاوا را کسب خواهید کرد.

بررسی اجمالی دوره

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight SOLID Software Design Principles in Java Author:Dan Geabunea Duration:2:00:01 Level:Intermediate

All software developers know the burden of working with brittle systems that acquire lots of technical debt over time. Those applications are fragile, rigid, and almost impossible to evolve. In this course, SOLID Software Design Principles in Java, you will gain the ability to create applications that are less coupled, easier to test, and more maintainable. First, you will learn why it is better to keep your methods and classes small and focused. Next, you will discover how to effectively extend functionality and create correct relationships between your classes. Finally, you will explore how to design proper interfaces and how to decouple your system by depending on abstractions. When you are finished with this course, you will have the skills and knowledge needed to build robust, maintainable applications in Java.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس