مطالب پیشنهادی از سراسر وب

آشنایی با حل بحران CodeMash :Boolean Identity

دسته بندی ها: آموزش برنامه نویسی ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، برنامه نویسی موبایل ، زبان برنامه نویسی

اگرچه در عین سادگی، قدرتمند و برای محاسبات، حائز اهمیت است، اما Boolean می تواند در اپلیکیشن ایجاد محدودیت کند. در این کنفرانس، Jeremy Fairbank به صورت مختصر تاریخچه ای از منطق Boolean در محاسبات را بررسی خواهد کرد و نگاهی بر استفاده نادرست از بولی ها در زبان های برنامه نویسی نیز خواهد انداخت. شما نمونه هایی را بررسی خواهید کرد که در آنجا بولی ها معنی کد را پنهان، نگهداری کد را دشوارتر، و از قابلیت استفاده برای هم تیمی ها و کاربران جلوگیری نیز می کنند. شما همچنین نحوه کنترل تایپ های سفارشی و توابع مرتبه بالاتر برای نوشتن کد تمیزتر، و ایجاد حس یکدلی و کاربردپذیری در پیشانی API ها و رابط های کاربری را یاد خواهید گرفت.

حل بحران Boolean Identity

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Solving the Boolean Identity Crisis: CodeMash Author:CodeMash Duration:0:56:52 Level:Beginner

While powerful in its simplicity and important to computation, the boolean can be limiting in applications. In this talk, Jeremy Fairbank will briefly explore the history of boolean logic in computation and look at how booleans can be misused in programming languages. You'll explore examples where booleans obscure the meaning of code, make code harder to maintain, and hinder usability for teammates and users. You'll also learn how to harness custom types and higher-order functions to write clearer code, and to place empathy and usability at the forefront of the APIs and UIs you build.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس