مطالب پیشنهادی از سراسر وب

آموزش Spring Framework: اصول اسپرینگ

دسته بندی ها: آموزش اسپرینگ (Spring MVC) ، آموزش جاوا (Java) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

Spring Framework در جامعه جاوا طوفانی به پا کرده و توسعه وب و سازمان را بسیار ساده تر از قبل کرده است. در این دوره، آموزش Spring Framework: اصول اسپرینگ؛ شما توانایی ساخت و پیکربندی اپلیکیشن ها با استفاده از Spring Framework را کسب خواهید کرد.

در ابتدا، تزریق وابستگی با استفاده از پیکربندی جاوا را کشف خواهید کرد. سپس، خودکارسازی را یاد خواهید گرفت. در پایان، نحوه استفاده از تنظیمات پیشرفته bean را کشف خواهید کرد. با اتمام این دوره، شما دانش و مهارت ضروری اسپرینگ در ساخت اپلیکیشن های greenfield یا تبدیل کد قدیمی برای استفاده از ویژگی های اسپرینگ را کسب خواهید کرد.

بررسی اجمالی دوره

فایل های تمرین exercise_files.zip
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Spring Framework: Spring Fundamentals Author:Bryan Hansen Duration:2:27:58 Level:Beginner

The Spring framework has taken the Java community by storm, making web and enterprise
development much simpler than it previously was. In this course, Spring Framework: Spring Fundamentals, you will gain the ability to build and configure applications using the Spring framework. First, you will discover dependency injection using Java configuration. Next, you will learn autowiring. Finally, you will explore how to utilize advanced bean configurations. When you’re finished with this course, you will have the skills and knowledge of Spring needed to build greenfield apps or convert legacy code to utilize the features of Spring.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس