در هسته هر جعبه ابزار توسعه دهنده جاوا، یک دانش کامل از سرویس های Spring و web وجود دارد. Spring REST راهی برای ایجاد اپلیکیشن های سرور جاوا است که همراه با اپلیکیشن های کلاینت Angular، React، Android یا iOS است. در این دوره با Spring REST، ایجاد سرویس های وب با Spring Boot، نحوه نوشتن سرویس وب ساده، بررسی اپلیکیشن وب، نحوه نوشتن مدیریت خطاها و تست ها و غیره آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • ایجاد Friends Web Services
 • عملیات CRUD
 • توابع جستجو
 • نقشه برداری JSON و روابط
 • مدیریت خطا
 • ErrorHandler
 • Validation API
 • تست
 • ادغام و تست واحد
 • تست مدیریت خطا
 • Hateoas
 • Hateoas: Basic
 • Hateoas: One-to-many
 • 2mateoas: Many-to-many