تبلیغات

آموزش شروع کار با Spring Retry

دسته بندی ها: آموزش اسپرینگ (Spring MVC) ، آموزش جاوا (Java) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

افزودن retries به اپلیکیشن های میکروسرویس راهی عالی برای استحکام بیشتر آن است. در این دوره با Spring Retry و نحوه پیاده سازی آن در اپلیکیشن های موجود آشنا می شوید. علاوه بر این یاد خواهید گرفت تا retry را در Spring’s venerable RestTemplate اضافه کنید. سپس، خط مشی های retry سفارشی مانند backoff، حداکثر تلاش و استثنائات سفارشی را بررسی خواهید کرد. سرانجام، نحوه جلوگیری از نقاط pain مرتبط با میکروسرویس ها را بررسی خواهید کرد.

معرفی دوره

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Spring Retry: Getting Started Publisher:Pluralsight Author:Tyler Griffiths Duration:1h 0m Level:Beginner

Adding retries to your microservice application is a great way to make it more robust. In this course, Spring Retry: Getting Started, you will learn foundational knowledge of Spring Retry and how to implement it in your existing applications. First, you will see how to add retry to Spring’s venerable RestTemplate. Next, you will discover how to configure custom retry policies such as backoff, max attempts, and custom exceptions. Finally, you will explore how to avoid the pain points associated with microservices by implementing retry.
When you are finished with this course, you will have the skills and knowledge needed to implement a standardized, scalable, and configurable retry framework in your application using Spring Retry.

پیشنهاد فرادرس