مطالب پیشنهادی از سراسر وب

همگرایی کلان داده the Big Picture - SQL

دسته بندی ها: آموزش اس کیوال (SQL) ، آموزش هدوپ (Hadoop) ، آموزش کلان داده (Big Data) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

این دوره توضیح می دهد که فناوری های انبار داده Big Data ، Hadoop و پردازش موازی (MPP) چیست ، و چگونگی همگرایی دو فناوری اخیر. محصولات Hadapt ، Teradata ، ParAccel ، Microsoft و Cloudera - که همگی با Apache Hadoop ادغام شده اند - مورد بررسی قرار می گیرند.

معرفی دوره

فایل های تمرین exercise_files.zip

ترجمه با ویدابیا

ترجمه فارسی این دوره آموزشی رو همین الان از ویدابیا سفارش بده الان سفارش بده
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight SQL Big Data Convergence - The Big Picture Author:Andrew Brust Duration:1:21:59 Level:Intermediate

This course explains what Big Data, Hadoop and Massively Parallel Processing (MPP) data warehouse technologies are, and how the latter two are converging technologically. Products from Hadapt, Teradata, ParAccel, Microsoft and Cloudera -- all of which integrate with Apache Hadoop -- are investigated

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس