مطالب پیشنهادی از سراسر وب

آموزش SQL Server Reporting Services: پلی بوک منبع یابی داده ها

دسته بندی ها: آموزش اس کیوال سرور (SQL Server) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

(SQL Server Reporting Services (SSRS استاندارد طلایی برای گزارش داده ها است. در این دوره، آموزش SQL Server Reporting Services: پلی بوک منبع یابی داده ها؛ شما نحوه ایجاد منبع داده در ایجاد گزارش با SQL Server Reporting Services را یاد خواهید گرفت.

در ابتدا، منابع داده جاسازی شده و مشترک، و دیتاست ها برای گردآوری اشیاء گزارش را کشف خواهید کرد. سپس، منابع داده غیر پایگاه داده مانند csv و xml را یاد خواهید گرفت. در پایان، نحوه ایجاد منبع داده از Azure و Analysis Services و نحوه استفاده از عبارات سفارشی در منابع و مجموعه های داده را کشف خواهید کرد. با اتمام این دوره، شما شناخت کافی از ایجاد منابع و مجموعه داده ها در Reporting Services را کسب خواهید کرد.

بررسی اجمالی دوره

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight SQL Server Reporting Services: Data Sourcing Playbook Author:Thomas LeBlanc Duration:2:23:29 Level:Intermediate

SQL Server Reporting Services (SSRS) is the gold standard for reporting data. In this course, SQL Server Reporting Services: Data Sourcing Playbook, you will learn about how the data source is the foundation of creating reports with SQL Server Reporting Services. First, you will explore embedded and shared data sources, and data sets to populate report objects. Next, you will learn about non-database data sources such as csv and xml. Finally, you will discover how to source data from Azure and Analysis Services, and how to use custom expressions in data sources and sets. By the end of this course, you'll know where to go to create data sources and data sets in reporting services.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس