مطالب پیشنهادی از سراسر وب

آموزش پلی بوک انتشار گزارش SSRS

دسته بندی ها: آموزش اس کیوال سرور (SQL Server) ، آموزش پایگاه داده ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

انتشار و مصورسازی گزارش ها در راه حل Reporting Services.

در این دوره، آموزش پلی بوک انتشار گزارش SSRS؛ شما قابلیت اشتراک گذاری گزارش خود از طریق وب پورتال Reporting Services را کسب خواهید کرد.

در ابتدا، مبانی پیکربندی نصب Reporting Services را یاد خواهید گرفت. سپس، روش های مختلف استقرار گزارش های خود در Reporting Services به دو صورت دستی و خودکار را کشف خواهید کرد. در پایان، نحوه مصورسازی گزارش ها، خروجی گرفتن از آنها، و ایجاد انواع مختلف اشتراکات برای اشتراک گذاری آنها را بررسی خواهید کرد.

با اتمام این دوره، شما دانش و مهارت لازم در انتشار و پیکربندی گزارش ها برای مدیریت یک راه حل کامل Reporting Services را کسب خواهید کرد.

بررسی اجمالی دوره

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight SSRS Report Publishing Playbook Author:Javier Merino Duration:2:00:14 Level:Intermediate

Publishing and visualizing reports in your reporting services solution.
In this course, SSRS Report Publish, you will gain the ability to share your report through the Reporting Services web portal.
First, you will learn the basics about configuring your Reporting Services installation.
Next, you will discover different ways of deploying your reports in the Reporting Services web portal either manually or automatically.
Finally, you will explore how to visualize the reports, get exports from them, and create different kind of subscriptions to share them.
When you are finished with this course, you will have the skills and knowledge of publishing and configuring your reports needed to manage a complete Reporting Services solution.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس