مطالب پیشنهادی از سراسر وب

خلاصه سازی و سازماندهی داده ها در اکسل

دسته بندی ها: آموزش اکسل (Excel) ، آموزش آفیس (Microsoft office) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، تحلیل داده (Data Analysis)

Microsoft Excel پیشروترین اپلیکیشن دسکتاپ جهان برای ذخیره سازی، سازماندهی و دستکاری داده هاست. این دوره، نحوه استفاده از ویژگی های اکسل برای سازماندهی، جمع بندی، تحلیل و مصورسازی سریع داده ها برای درک داده ها و کسب بینش های معنادار را آموزش خواهد داد.

در ابتدا، نحوه مرتب سازی و گروه بندی داده ها به منظور نمایش آیتم های مرتبط با یکدیگر را یاد خواهید گرفت. سپس، نحوه بکارگیری مجموعه ها و زیر مجموعه ها در آن را کشف خواهید کرد. در پایان، نحوه مصورسازی داده ها با استفاده از Conditional Formatting و Sparklines را بررسی خواهید کرد.

با اتمام این دوره، شما دانش و مهارت لازم برای درک و مصورسازی داده های خود در اکسل را کسب خواهید کرد.

بررسی اجمالی دوره

بررسی سایر قابلیت های اکسل

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Summarizing and Organizing Data in Excel Author:Ben Howard Duration:1:03:35 Level:Beginner

Microsoft Excel is the world’s foremost desktop application for storing, organizing, and manipulating data. This course teaches you how you can use the features of Excel to quickly organize, summarize, analyze, and visualize data so that you can understand your data and gain meaningful insights into it. First, you will learn how to order and group the data so that related items appear together. Then, you will discover how to apply totals and sub-totals to it. Finally, you will explore how to visualize the data using Conditional Formatting and Sparklines. By the end of the course, you will have the skills and knowledge to understand and visualize your own data in Excel.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس