تبلیغات

توسعه تست محور با اسپرینگ و JUnit 5

دسته بندی ها: آموزش اسپرینگ (Spring MVC) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش جاوا (Java)

توسعه تست محور (Test Driven Development) از ملزومات تولید برنامه هاست. در این دوره یاد می گیرید که تست های واحد (unit tests) قدرتمند برای اپلیکیشن های اسپرینگ بنویسید. ابتدا شما نحوه تست هریک از کامپوننت های اسپرینگ از جمله کنترلرها، سرویس ها و مخزن ها را فرامیگیرید. سپس شما چگونگی تست برنامه های اسپرینگ که به فناوری های مختلف backend متصل هستند از جمله دیتابیس های SQL و MongoDB و API های خارجی را یاد می گیرید. در نهایت شما با نحوه انجام تست یکپارچه ( integration test) با JUnit برای تایید اینکه برنامه شما به صورت یکپارچه کار می کند آشنا می شوید.

زمانی که شما این دوره را به پایان برسانید مهارت و دانش استفاده از JUnit با Spring به منظور نوشتن تست های واحد و تست های یکپارچه و کسب اطمینان از کیفیت برنامه های تولیدی خود را دارید.

بررسی دوره

معرفی توسعه تست محور در اسپرینگ

تست یک سرویس اسپرینگ که به یک API جانبی متصل است

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
TDD with Spring and JUnit 5 Author:Steven Haines Duration:2h 12m

Test Driven Development is essential in the production of applications. In this course, Test Driven Development with Spring and JUnit 5, you will learn how to develop robust unit tests for Spring applications. First, you will see how to test each component in your Spring application, including controllers, services, and repositories. Next, you will discover how to test Spring applications that connect to various backend technologies, including a SQL database, MongoDB, and a third-party API. Finally, you will explore how to perform an integration test, from within JUnit, to validate that your application works as one collective unit. When you are finished with this course, you will have the skills and knowledge to use JUnit with Spring to write comprehensive unit tests and gain confidence in the quality of your production applications.

پیشنهاد فرادرس