مطالب پیشنهادی از سراسر وب

ارزش تجاری طراحی: Front 2019

دسته بندی ها: آموزش طراحی کامپیوتری (Computer Design) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

آیا طراحی کردن آسان است؟ یا مثل آب خوردن می ماند؟ همه ما می توانیم محصولات و خدمات مشاغل پر رونقی که نمادین و به خوبی طراحی شده اند را نام ببریم. این تجربیات یادآور این است که محصولات و خدمات با طراحی خوب می توانند در تلاقی ارزش مصرف کننده و ارزش تجاری رونق ایجاد کنند. بیایید به Mark Rawlin و داستان های تجربه او در Nike و Vivint Smart Home در ایجاد ارزش از طریق طراحی مشتری مدار، گوش فرا دهیم.

ارزش تجاری طراحی

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight The Business Value of Design: Front 2019 Author:Front Duration:0:36:22 Level:Beginner

Is design fluff? Pop and sizzle? Icing on the cake? Or, is design the lifeblood of the business? We all can point to products and services from thriving businesses that are iconic and well designed. These experiences are reminders that well designed products and services can thrive at the intersection of both consumer and business value. Come listen to Mark Rawlin and stories from his experience at Nike and Vivint Smart Home in creating value through consumer-centered design.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس