مطالب پیشنهادی از سراسر وب

فرآیند حسابرسی سیستم های اطلاعاتی: انجام حسابرسی

دسته بندی ها: آموزش امنیت شبکه ، آموزش شبکه (Computer network) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

حسابرسی سیستم های اطلاعاتی را بررسی می کند تا اطلاعات ارزشمندی در مورد عملیات و امنیت اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی ارائه دهد. این دوره، اطلاعات اساسی را برای انجام حسابرسی سیستم های اطلاعاتی به شما می آموزد. ابتدا با روند برنامه ریزی حسابرسی آشنا خواهید شد. سپس، خواهید فهمید که چگونه رویه های حسابرسی را انجام دهید. در پایان، روند گزارشگری حسابرسی را کشف خواهید کرد. شما در پایان این دوره، تکنیک های حسابرسی را درک خواهید کرد تا حسابرسی را به طور موثر و کارآمد ارائه دهید.

بررسی دوره

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight The Information Systems Auditing Process: Conducting an Audit Author:Kevin Henry Duration:1:42:47 Level:Intermediate

Auditing examines information systems in order to provide valuable information about the operations and security of information and information systems. This course, The Information Systems Auditing Process: Conducting an Audit, teaches you essential information in order to conduct information systems audits. First, you will learn about the audit planning process. Next, you will discover how to conduct audit procedures. Finally, you will explore the process of audit reporting. By the end of this course, you will understand the techniques of auditing in order to provide audit efficiently and effectively.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس