آموزش پیشنهادی فرادرس

مدیریت زمان در جهانی از وقفه

دسته بندی ها: آموزش وان نوت (One Note) ، آموزش آفیس (Microsoft office) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش اوت لوک (Outlook)

pluralsight-time-management-in-a-world-of-interruptions

در این دوره ی آموزشی یاد می گیرید که چگونه از وقت خود در طی 24 ساعت به بهترین شکل استفاده کنید. همچنین این دوره به شما کمک خواهد کرد که چگونه برنامه ریزی موثر و کارآمدی از وقت خود در زندگی شخصی و کار داشته باشید.

این دوره آموزشی محصول موسسه Pluralsight است.

سرفصل های این دوره:

 • مدیریت زمان: راهنمایی های شخصی
 • مقدمه ای بر نکات شخصی برای مدیریت زمان
 • نکته شخصی 1: بهداشت
 • نکته شخصی 2: تشخیص دادن کار مورد نظر
 • نکته شخصی 3: نوت بوک
 • نکته شخصی 4: یادگیری برای نه گفتن
 • مدیریت زمان: نکات کار
 • نکته کار 1: به طور خودکار همه چیز ممکن است
 • نکته کار 2: تفویض اختیار همه چیز ممکن است
 • نکته کار 3: حذف کارهای غیر ضروری
 • مقدمه ای در ابزار شما را برای مدیریت بهتر زمان
 • سرمایه گذاری در تکنولوژی
 • ایمیل و سیستم های انتقال به ایمیل
 • نکات مدیریت زمان و ترفندها را در نرم افزار Microsoft Outlook
 • تقویم
 • استفاده از OneNote
 • نسخه ی نمایشی: ClipX و PasswordSafe
 • و ...

عنوان دوره: Pluralsight Time Management in a World of Interruptions

مدت دوره: 1 ساعت

نویسنده: Boris Hristov

توضیحات:

https://www.pluralsight.com/courses/time-management-world-interruptions
Pluralsight Time Management in a World of Interruptions

Boris Hristov 1h 0m Beginner

Are the 24 hours per day you have not enough for you? In case you answered "Yes" to this question, this course is for you because it will help you become more productive and achieve more in both your personal and your work life.

Course Overview 1m 12s Course Overview 1m 12s Introduction 2m 57s Introduction 1m 52s What Will Be Covered 1m 4s Time Management: Personal Tips 13m 30s Introduction to Personal Tips for Time Management 0m 55s Personal Tip 1: Health 3m 30s Personal Tip 2: Only if It Makes Sense Do It 2m 22s Personal Tip 3: The Notebook 2m 38s Personal Tip 4: Learn to Say No 2m 2s Summary 1m 59s Time Management: Work Tips 13m 26s Introduction to Work Tips for Time Management 0m 43s Work Tip 1: Automate Everything Possible 2m 33s Work Tip 2: Delegate Everything Possible 1m 51s Work Tip 3: Ban and Remove 2m 40s Work Tip 4: Other Work Tips 3m 45s Summary 1m 52s Time Management: Tools You Just Need 27m 30s Introduction to Tools You Need for Better Time Management 0m 59s Tip 1: Invest in Technology 2m 52s Tip 2: Your Email and Handling Email 1m 1s Demo: Time Management Tips and Tricks in Microsoft Outlook 7m 59s Tip 3: Your Calendar 0m 54s Demo: Creating a Calendar Appointment from an Email 1m 38s Tip 4: OneNote 0m 44s Demo: OneNote Fundamentals 2m 31s Tip 5: Other Tools 0m 34s Demo: ClipX and PasswordSafe 5m 37s Tip 6: Windows Notifications 0m 41s Demo: How to Disable Notifications in Windows 10 0m 38s Summary 1m 15s Summary 1m 54s Summary 1m 54s

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Time Management in a World of Interruptions

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 112.0MB Pluralsight Time Management in a World of Interruptions_git.ir.rar