تبلیغات

آموزش عیب یابی Cisco Collaboration Mobility و منابع رسانه ای

دسته بندی ها: آموزش سیسکو (Cisco) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش شبکه

در دنیای کنونی که سرعت حرف اول را می زند، ازتباط از طریق صوت و ویدئو، بصورت بلادرنگ و بر پایه پروتکل IP بسیار ضروری می باشد. در این دوره آموزشی شما می آموزید بسیاری از مشکلات احتمالی در شبکه های  مشارکتی و ارتباطی خود را شناسایی و حل کنید. در ابتدا شما انواع مفاهیم مربوط به Cisco mobility collaboration (امکانات سیسکو برای ارتباط و مشارکت کارکنان صرف ‌نظر از موقعیت مکانی و زمانی آنها بصورت یکپارچه و امن) را می آموزید. این باعث می شود در در هنگام رفع اشکال، ناحیه دارای مشکل را جدا سازی کنید. بعد شما قادر خواهید بود منابع رسانه ای بسیاری رفع اشکال کنید. مانند: سرویس ویدئو کنفرانس سیسکو (Conference Now)، وسایل کنترلی رسانه (trusted relay points)، تبدیل کننده ها ( transcoders)، نقاط پایانه ی رسانه (media termination points)، و استفاده چندین کاربر از یک جریان صدا برای تولید آهنگ انتظار (multicast music on hold).  بالاخره شما نحوه پیاده سازی یک طرح عملیاتی را خواهید دید که از روش رفع اشکال سیستماتیک، برای دسترسی به یک شبکه پایدار و با حداقل وقفه استفاده می کند. هنگامی که شما این دوره را به پایان رساندید، توانایی و دانش لازم برای رفع اشکال سرویس های تحرک پذیری و جابجایی و توسعه منابع رسانه را در سیسکو خواهید داشت.

مباحث دوره:

 • عیب یابی Device and Extension Mobility
 • نمایش بررسی تنظیمات Device Pool Mobility
 • عیب یابی Device Mobility
 • عیب یابی Device Mobility Dial Plan
 • عیب یابی Extension Mobility Signing In
 • عیب یابی Extension Mobility
 • عیب یابی Unified Mobility و Mobile Voice Access
 • عیب یابی الگوهای Unified Mobility و پروفایل های Remote Destination
 • عیب یابی Unified Mobility Dial Plan
 • عیب یابی ویژگی های Unified Mobility
 • عیب یابی Mobile Voice Access Incoming Calls
 • عیب یابی موضوعات مربوط به دستگاه ارتباطی کنفرانسی و آهنگ انتظار
 • پیکر بندی Conference Now
 • عیب یابی Conference Now
 • عیب یابی Conference Device Pools و MRGLs
 • عیب یابی آهنگ انتظار
 • عیب یابی MoH Device Pools and MRGLs
 • عیب یابی MoH Codecs
 • عیب یابی موضوعات مربوط به نقاط پایانه ی رسانه و تبدیل کننده ها
 • پیکربندی MTP به عنوان یک Trusted Relay Point
 • پیکربندی MTP به عنوان یک TRP در CUCM
 • بررسی صحت پیکره بندی MTP TRP و Enforcing Policy
 • پیکربندی Transcoders و Trusted Relay Point
 • نمایش MTP به عنوان یک TRP در CUCM
 • نکات مربوط به حل مشکلات منابع رسانه و تحرک پذیری
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Troubleshooting Cisco Collaboration Mobility and Media Resources Publisher:Pluralsight Author:Sean Douglas Duration:2h 56m Level:Intermediate

Administrators must be able to solve a variety of potential problems when deploying Cisco Mobility and media resources. This course will demonstrate through extensive hands on solutions that will help you diagnose and solve these problems.
In today’s fast-paced world, the ability to communicate using real-time IP voice and video technology is a business necessity. In this course, Troubleshooting Cisco Collaboration Mobility and Media Resources, you will learn how to diagnose and solve many problems that are likely to arise in your collaboration network. First, you'll learn how to identify the various Cisco mobility collaboration issues you’re working with so that you will be able to isolate the problem areas quickly during troubleshooting. Next, you’ll be able to deploy and troubleshoot a variety of Cisco media resources, such as Conference Now, trusted relay points, transcoders, media termination points, and multicast music on hold. Finally, you’ll see how to implement an action plan that uses a systematic troubleshooting approach to provide consistent network services and minimize service interruptions. When you’re finished with this course, you’ll have the skills and knowledge needed to troubleshoot Cisco mobility and media resource deployments.
Course Overview
Course Overview
2m
Troubleshooting Device and Extension Mobility Issues
Intro
2m
Demo: Examining the Device Pool Mobility Settings
8m
Demo: Troubleshooting Device Mobility
9m
Demo: Troubleshooting Device Mobility Dial Plan
9m
Demo: Troubleshooting Extension Mobility Signing In
7m
Demo: Troubleshooting Extension Mobility
7m
Troubleshooting Unified Mobility and Mobile Voice Access Issues
Intro
1m
Demo: Troubleshooting Unified Mobility Templates and Remote Destination Profiles
9m
Demo: Troubleshooting Unified Mobility Dial Plan
9m
Demo: Troubleshooting Unified Mobility Features
8m
Demo: Troubleshooting Mobile Voice Access Incoming Calls
8m
Troubleshooting Conference Bridge and Music on Hold Issues
Intro
2m
Demo: Configuring Conference Now
7m
Demo: Troubleshooting Conference Now
8m
Demo: Troubleshooting Conference Device Pools and MRGLs
5m
Demo: Troubleshooting Music On Hold
5m
Demo: Troubleshooting MoH Device Pools and MRGLs
6m
Demo: Troubleshooting MoH Codecs
4m
Troubleshooting Media Termination Point and Transcoder Issues
Intro
1m
Demo: Configuring MTP as a Trusted Relay Point
5m
Demo: Configuring MTP as TRP at CUCM
7m
Demo: Verifying MTP TRP Configuration and Enforcing Policy
2m
Demo: Configuring Transcoders and Trusted Relay Point
5m
Demo: Configuring the Transcoder and TRP at CUCM
7m
Solving Media Resources and Mobility Trouble Tickets
Intro
1m
Demo: Trouble Ticket - Deploying and Troubleshooting Multicast MoH
8m
Demo: Configuring and Troubleshooting Multicast Routing
7m
Demo: Verifying Multicast MoH
4m

پیشنهاد فرادرس