آموزش پیشنهادی فرادرس

عیب یابی تکنولوژی های لایه 2 شبکه با ArubaOS-Switch

دسته بندی ها: آموزش شبکه ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

عیب یابی دستگاه های شبکه یک مهارت اکتسابی است، اما هدف این دوره شروعی برای این فرآیند است.

در این دوره، دانش پایه را نه تنها برای شروع عیب یابی مشکلات بلکه برای مدیریت دستگاه ها نیز یاد خواهید گرفت. نخست می آموزید که چگونه سرویس های متمرکز را برای ورود به سیستم و مدیریت سوئیچ گسترش دهید. سپس، با نحوه استفاده از دستورات show و display برای تشخیص عیب یابی اولیه آشنا خواهید شد. در نهایت، شما به بررسی نحوه استفاده از برخی ردیابی عیب یابی ها برای مشخص کردن مشکلاتی که در دستورات show پوشش داده نشده اند، خواهید پرداخت.

در پایان این دوره، شما مهارت و دانش عیب یابی مورد نیاز برای تبدیل شدن به یک مهندس شبکه بهتر با  ArubaOS-Switch خواهید داشت.

بررسی دوره

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Troubleshooting Layer 2 Technologies with ArubaOS-Switch Author:Leigh Bogardis Duration:1h 20m

Troubleshooting network devices is an acquired skill, but this course aims to initiate that process. In this course, Troubleshooting Layer 2 technologies with ArubaOS-Switch, you will learn foundational knowledge to not only begin troubleshooting problems but also to manage the devices. First, you will learn how to deploy centralized services to log in and manage the switch. Next, you will discover how to use show and display commands to make initial troubleshooting diagnoses. Finally, you will explore how to use certain debug traces to pinpoint problems that are not covered in the show commands. When you're finished with this course, you will have the skills and knowledge of troubleshooting needed to become a better network engineer with ArubaOS-Switch.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس