مطالب پیشنهادی از سراسر وب

تنظیم مدل های SSAS

دسته بندی ها: آموزش اس کیوال سرور (SQL Server) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

هنگامی که کاربرانتان در مورد کوئری های کند چند بعدی و جدولی شکایت می کنند، باید بدانید که چگونه می توان علت مشکل را تشخیص داد. در این دوره، شما توانایی تشخیص منبع مشکلات عملکرد کوئری و استفاده از تکنیک های مناسب برای حل این مشکلات را به دست خواهید آورد. ابتدا می فهمید که چطور می توانید bottleneck کوئری را در formula engine یا storage engine تعیین کنید. سپس، خواهید آموخت که آیا برای حل bottleneck کوئری، نیاز به بازنویسی کوئری ها یا اصلاح مدل چند بعدی یا جدولی دارید یا خیر. در پایان نحوه بهینه سازی مدل های جدولی برای مدیریت بهتر حافظه برای عملکرد کوئری را کشف خواهید کرد - و به عنوان یک مزیت جانبی، این بهینه سازی همچنین از عملکرد پردازش سود می برد. پس از اتمام این دوره، مهارت و دانش تنظیم سرویس های تحلیل مورد نیاز برای دستیابی به بهترین عملکرد ممکن کوئری را خواهید داشت.

بررسی دوره

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Tuning SSAS Models Author:Stacia Misner Varga Duration:0:00:00 Level:Advanced

When you have users complaining about slow multidimensional and tabular queries, you need to know how to determine where the cause of the problem lies. In this course, Tuning SSAS Models, you will gain the ability to diagnose the source of query performance problems and apply the appropriate techniques to resolve those problems. First, you will discover how to determine whether the query bottleneck is in the formula engine or the storage engine. Next, you will learn whether you need to rewrite queries or modify the multidimensional or tabular model to resolve the query bottleneck. Finally, you will explore how to optimize tabular models for better memory management for query performance - and as a side benefit, this optimization will also benefit processing performance. When you are finished with this course, you will have the skills and knowledge of tuning Analysis Services needed to get the best query performance possible.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس