مطالب پیشنهادی از سراسر وب

دوازده نکته درباره تجربه کاربری: CodeMash

دسته بندی ها: آموزش یو ایکس (UX) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش طراحی وب

"تجربه کاربری (UX)" چیست؟ احساسی است که افراد هنگام تعامل با نرم افزار شما دریافت می کنند، اما اصطلاح UX برای مواردی دیگری نیز به روش هایی سردرگم کننده استفاده می شود. آیا در سازمان شما UX یک فرآیند طراحی، یک تیم جداگانه، یک مهارت همه جا حاضر است یا یک کلمه بی معنی؟ اگر مردم در مورد تجربه کاربری در سازمان شما سردرگم هستند، پس این دوره برای شماست. در این دوره، Keith Instone دوازده چرخش در UX را به اشتراک می گذارد تا بتوانید در مورد آن ارتباط بهتری برقرار کنید. دوازده چرخش UX می تواند در تلفیق UX با اجایل، تعریف نقش ها، نوشتن شرح وظایف، اتخاذ DesignOps یا برنامه ریزی reorg بعدی شما مفید باشد.

دوازده نکته درباره تجربه کاربری: CodeMash

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Twelve Spins on User Experience: CodeMash Author:CodeMash Duration:0:53:18 Level:Intermediate

What is “user experience (UX)”? It’s that feeling people get when they interact with your software, but the term UX is being used for more than that, in confusing ways. In your organization, is UX a design process, a separate team, a ubiquitous skill, or a meaningless buzzword? If people are confused about user experience in your organization, then this talk is for you. In this session, Keith Instone will share 12 spins on UX so that you can communicate about it better. The 12 UX spins can be helpful in integrating UX with agile, defining roles, writing job descriptions, adopting DesignOps, or planning your next reorg.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس