مطالب پیشنهادی از سراسر وب

درک AWS Core Services

دسته بندی ها: وب سرویس آمازون (AWS) ، آموزش شبکه (Computer network) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

گواهینامه های AWS به هر دو منبع فنی و غیر فنی در دنیای دیجیتال امروز ارزش اضافه می کنند. در این دوره، سرویس هایی از AWS که باید قبل از شرکت در آزمون AWS Certified Cloud Practitioner بشناسید، بررسی خواهیم کرد. ابتدا روش های تعامل با AWS Core Services را مرور خواهید کرد. سپس، دسته بندی های اصلی از جمله محاسبه، شبکه و تحویل محتوا، ذخیره فایل، پایگاه داده، یکپارچه سازی برنامه ها، مدیریت و حاکمیت را بررسی می کنید. در پایان، رویکرد آمادگی برای آزمون گواهینامه را کشف خواهید کرد. بعد از اتمام این دوره، درک درستی از این سرویس های اصلی خواهید داشت، چه بخواهید در آزمون AWS Certified Cloud Practitioner شرکت کنید یا فقط بخواهید درک بهتری از سرویس هایی که AWS ارائه می دهد، به دست آورید.

بررسی دوره

ترجمه با ویدابیا

ترجمه فارسی این دوره آموزشی رو همین الان از ویدابیا سفارش بده الان سفارش بده
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Understanding AWS Core Services Author:David Tucker Duration:0:00:00 Level:Beginner

AWS certifications add value for both technical and non-technical resources in today’s digital world. In this course, Understanding AWS Core Services, we will through the services from AWS that you will need to know before you take the AWS Certified Cloud Practitioner Exam. First, you will review the ways you interact with AWS services. Next, you will explore the major categories including compute, networking and content delivery, file storage, databases, app integration, and management and governance. Finally, you will discover an approach to preparing for the certification exam. When you are finished with this course, you will have a clear understanding of these core services whether you want to take the AWS Certified Cloud Practitioner exam or just have a better understanding of the services that AWS provides.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس