مطالب پیشنهادی از سراسر وب

درک یادگیری ماشینی

دسته بندی ها: آموزش یادگیری ماشینی (Machine Learning) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش R ، آموزش هوش مصنوعی (AI)

آیا تا به حال به این که یادگیری ماشین (ML) چیست، فکر کرده اید؟ این همان چیزی است که این دوره برای آموزش به شما طراحی کرده است. شما زبان برنامه نویسی متن باز R را بررسی خواهید کرد، و همچنین آموزش و تست یک مدل و استفاده از آن را نیز یاد خواهید گرفت. با اتمام این دوره، شما درک واضحی از آنچه یادگیری ماشینی (ML) درباره آن است را کسب خواهید کرد.

بررسی اجمالی دوره

معرفی دوره

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Understanding Machine Learning Author:David Chappell Duration:0:43:16 Level:Beginner

Hello! My name is David Chappell, and I’m the author of Understanding Machine Learning here at Pluralsight.
Have you ever wondered what machine learning is? That’s what this course is designed to teach you. You’ll explore the open source programming language R, learn about training and testing a model as well as using a model. By the time you’re done, you’ll have a clear understanding of exactly what machine learning is all about.
It’s all ready and waiting for you – jump in whenever you’re ready, and thanks for visiting me here at Pluralsight.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس