تبلیغات

اصول یونیتی 2018

دسته بندی ها: آموزش یونیتی ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش ساخت بازی

در این دوره شما با مباحث ضروری یونیتی 2018 از جمله گردش کار و ابزارهای هسته یونیتی آشنا می شوید. این دوره با معرفی اینترفیس و گردش کار هسته شروع شده و سپس نمونه سازی ایده اولیه بر اساس سند بازی را فرامیگیرید.

شما در زمان یادگیری با  نحوه ساخت برخی از سیستم های پایه و چگونگی ایجاد رفتار از طریق اشیا و کامپوننت های بازی توسط یونیتی آشنا می شوید. از اینجا شما یک سطح پایه (basic level) را با استفاده از ProBuilder (یک ویژگی که هندرمندان و طراحان را قادر می سازد تا مدل ها را درست در ویرایشگر ایجاد کنند) می سازید.

شما همچنین مباحثی مانند ایمپورت کردن دارایی های هنری، پیکربندی Prefabs، نورپردازی صحنه ها، ایجاد VFX، پیکربندی کاراکترهای متحرک، پیاده سازی بازخورد کاربر شبیه صدا و رابط کاربری و ... را می آموزید.

بررسی دوره

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Unity 2018 Fundamentals Author:Joshua Kinney Duration:4h 59m

In this course, you will get to learn about the core tools and workflows necessary to create in Unity. You'll start off by introducing the interface and core workflows and then transition to prototyping your ideas based on a game design document. You'll build some basic systems all the while learning how Unity creates behaviors through game objects and components. From there, you will create a basic level using ProBuilder, a feature that allows artists and designers to create models right in the Editor. You'll also explore importing final art assets, configuring Prefabs, lighting scenes, creating VFX, configuring animated characters, implementing user feedback like audio and user interfaces, and so much more. The course will wrap up by adding the final touches to your game by utilizing Post Processing and Cinemachine cameras. This course is designed to get you creating in Unity quickly, so be sure to follow along with the rest of the Unity Fundamentals path on Pluralsight to see the depth of each feature Unity has to offer.

پیشنهاد فرادرس