مطالب پیشنهادی از سراسر وب

اصول واقعیت مجازی یونیتی

دسته بندی ها: آموزش یونیتی (Unity) ، آموزش ساخت بازی ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

آیا تا به حال فکر کرده اید که بازی های واقعیت مجازی چگونه ساخته می شوند؟ در این صورت، این دوره برای شما مناسب است زیرا با ایجاد محتوا برای انواع دستگاه های واقعیت مجازی آشنا خواهید شد. ابتدا، نحوه طراحی محتوا و محیط مناسب برای دنیای واقعیت مجازی خود را کشف خواهید کرد. سپس، شما آن دنیا را خواهید ساخت با هنر، صدا و VFX تکمیل خواهید کرد. در پایان، با تعاملات کاربر، به کار خود زندگی می دهید. وقتی که این دوره یونیتی را به پایان برسانید، نه تنها قادر به ایجاد تجربه های واقعیت مجازی خواهید بود، بلکه درک خواهید کرد که چه چیزی تجربه واقعیت مجازی را برای کاربر لذت بخش می کند.

نرم افزار مورد نیاز: یونیتی.

بررسی دوره

رویکردها و گزینه های سخت افزاری واقعیت مجازی

فایل های تمرین exercise_files.zip
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Unity VR Fundamentals Author:MJ Johns Duration:1:28:59 Level:Beginner

Have you ever wondered how VR games are made? If so, Unity VR Fundamentals is the perfect course for you because you will become familiar with creating content for a variety of VR devices. First, you'll explore how to design good content and environments for your VR world. Next, you'll build that world, complete with art, sound, and VFX. Finally, you'll make your work come to life with interactions from the user. When you're finished with this Unity course, you'll not only be able to create VR experiences, you'll also understand what makes a VR experience enjoyable for the user. Software required: Unity.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس