مطالب پیشنهادی از سراسر وب

استفاده از Docker روی AWS با خط فرمان

دسته بندی ها: آموزش داکر (Docker) ، وب سرویس آمازون (AWS) ، آموزش شبکه (Computer network) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

آیا می خواهید برنامه های با کارایی بالا و کم مصرف را در یک محیط قابل اطمینان و قابل پیش بینی به کار بگیرید؟ برای انجام کار بهتر از اجرای خوشه های کانتینر Docker در Amazon AWS مشکل خواهید داشت. در این دوره، به سرعت اصول اولیه Docker را مرور خواهید کرد. سپس می توانید از چند ابزار قدرتمند رابط خط فرمان (AWS CLI ،docker ،ecs-cli ،eksctl و kubectl) برای مدیریت موثر خوشه ها و بارهای برنامه در سرویس کانتینر الاستیک آمازون (هر دو نوع راه اندازی EC2 و EKS Kubernetes ،(Fargate و تصاویر کانتینر از طریق هر دو Docker Hub و (Elastic Container Registry (ECR استفاده کنید. استفاده از Docker روی AWS شما را با تئوری و عمل استفاده از محبوب ترین فناوری کانتینر جهان در محبوب ترین پلتفرم ابری جهان آشنا می کند.

بررسی دوره

فایل های تمرین exercise_files.zip

ترجمه با ویدابیا

ترجمه فارسی این دوره آموزشی رو همین الان از ویدابیا سفارش بده الان سفارش بده
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Using Docker on AWS with the Command Line Author:David Clinton Duration:1:24:30 Level:Beginner

Looking to deploy high-performing and resource-efficient applications to a reliable and predictable environment? You'll have a hard time doing better than running Docker container clusters on Amazon AWS. In "Using Docker on AWS," you'll quickly go over the Docker basics. You'll then use some powerful command line interface tools (AWS CLI, docker, ecs-cli, eksctl, and kubectl) to effectively manage clusters and application workloads on Amazon's Elastic Container Service (both EC2 and Fargate launch types), the EKS Kubernetes orchestrator, and container images through both Docker Hub and the Elastic Container Registry (ECR). Using Docker on AWS will introduce you to both the theory and practice of using the world’s most popular container technology on the world’s most popular cloud platform.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس