مطالب پیشنهادی از سراسر وب

استفاده از IIS به عنوان یک توسعه دهنده

دسته بندی ها: آموزش ویندوز سرور ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش شبکه (Computer network)

تحویل اپلیکیشن امروزه به معنای تحویل اپلیکیشن ها به وب است و کار در Microsoft stack به معنای تحویل با IIS) Internet Information Server)، وب سرور اصلی است. شما در این دوره، کار با IIS را خواهید آموخت. ابتدا پروتکل های اساسی را که باعث ایجاد ارتباط بین IIS و مرورگر می شوند، بررسی خواهید کرد. سپس، نحوه سازماندهی IIS و نحوه تحویل برنامه ها به آن را خواهید فهمید. در پایان، می آموزید که چگونه برنامه های خود را برای استقرار در IIS به طور موثر ساختار دهی کنید. پس از پایان این دوره، مهارت و دانش کار با IIS) Internet Information Server) مورد نیاز برای کارایی موثر به عنوان یک توسعه دهنده وب با Microsoft stack را خواهید داشت.

بررسی دوره

فایل های تمرین exercise_files.zip
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Using IIS as a Developer Author:Chris Behrens Duration:1:36:51 Level:Intermediate

Delivering applications today means delivering applications to the web, and working in the Microsoft stack means delivering with Internet Information Server (IIS), their flagship webserver. In this course, Using IIS as a Developer, you’ll learn to make IIS work for you.. First, you’ll explore the underlying protocols that make a connection between IIS and a browser work. Next, you’ll discover how IIS is organized, and how to deliver applications to it. Finally, you’ll learn how to structure your applications effectively for deploying to IIS. When you’re finished with this course, you’ll have the skills and knowledge of working with Internet Information Server (IIS) needed to operate effectively as a web developer with the Microsoft stack.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس