مطالب پیشنهادی از سراسر وب

استفاده از سیستم عضله در CINEMA 4D

دسته بندی ها: آموزش سینما چهار بعدی (Cinema 4D) ، آموزش طراحی کامپیوتری (Computer Design) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

در این سری از آموزش های CINEMA 4D، ما از سیستم عضله قدرتمند و کاربرپسند در CINEMA 4D برای ارتقا واقع گرایی یک موجود متحرک استفاده خواهیم کرد. خواهیم آموخت که چگونه یک ریگ عضله کارآمد برای ایجاد و حفظ حجم به صورت استراتژیکی بسازیم. نحوه سفارشی سازی شکل و رفتار عضله و همچنین نحوه جلوگیری از نفوذ اشیاء عضله از طریق هندسه را بیان خواهیم کرد. حتی یاد خواهیم گرفت که چگونه از اعمال پویایی عضله برای ایجاد تغییر شکل های طبیعی ثانویه برای وزن استفاده کنیم! در پایان این آموزش، شما به دانش لازم برای ادغام سیستم عضله جدید CINEMA 4D در پایپ لاین ریگ خود مجهز خواهید بود.

نرم افزار مورد نیاز: CINEMA 4D R13.

مقدمه و بررسی پروژه

فایل های تمرین exercise_files.zip
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Utilizing the Muscle System in CINEMA 4D Author:Delano Athias Duration:1:22:54 Level:Intermediate

In this series of CINEMA 4D tutorials, we will use the robust and user-friendly muscle system in CINEMA 4D to enhance the realism of an animated creature. We will learn how to strategically build an efficient muscle rig to create and maintain volume. We'll cover how to customize a muscle's shape and behavior, as well as how to prevent muscle objects from interpenetrating through geometry. We'll even learn how to apply muscle dynamics to create natural secondary deformations for weight! By the end of this tutorial, you will be equipped with the knowledge you need to incorporate CINEMA 4D's new muscle system into your own rigging pipeline. Software required: CINEMA 4D R13.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس