مطالب پیشنهادی از سراسر وب

تحلیل تحقیقات تجربه کاربری (UX)

دسته بندی ها: آموزش یو ایکس (UX) ، آموزش طراحی وب ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

درک رفتارها، نگرش ها و انگیزه های کاربر، کلید طراحی تجارب یکپارچه از طریق چندین نقطه تماس برای مشتریان است.
شما در این دوره، می آموزید که چگونه تحقیقات کاربر و تحلیل داده ها را برای بهبود تجربه کاربری در وب سایت ها و اپلیکیشن های موبایل انجام دهید.
ابتدا یاد خواهید گرفت که چگونه با استفاده از نرم افزار analytics، تحلیل معیارهای وب را تکمیل کنید. سپس، تفاوت بین متدهای تحقیق کمی و کیفی UX و نحوه استفاده از هر یک برای انجام تحقیقات رقبا برای تحلیل SWOT را کشف خواهید کرد. در مرحله بعدی، شما خواهید آموخت که چگونه مدل های ذهنی مشتری را با استفاده از مرتب سازی کارت، پرسونا و نقشه سفر مشتری مصورسازی کنید. در پایان، نحوه تست و ارزیابی کاربرد پذیری محصولات و سرویس ها بر اساس اصول طراحی رابط و استانداردهای کاربرد پذیری را بررسی می کنید.
پس از پایان این دوره، دانش بنیادی در مورد متدهای تحقیق UX و تکنیک های تحلیل داده ها برای بهبود تجربه کاربری را خواهید داشت.
نرم افزار مورد نیاز: چیزی نیاز نیست، اما اپلیکیشن هایی که در دوره مورد بحث قرار می گیرند و توصیه می شوند شامل Google Analytics ،Google Optimize یا Optimizely و Hotjar هستند.

بررسی دوره

مرور دوره

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight UX Research Analysis Author:Justin Buehler Duration:1:03:14 Level:Intermediate

Understanding user behaviors, attitudes, and motivations is key to designing seamless experiences across multiple touchpoints for customers.
In this course, UX Research Analysis, you’ll learn how to conduct user research and data analysis to improve user experience on websites and mobile apps.
First, you will learn how to complete a web metrics analysis using analytics software. Next, you'll explore the difference between quantitative and qualitative UX research methods and how each is used to conduct competitor research for a SWOT analysis. Next, you'll learn how to visualize customer mental models using card sorts, personas, and customer journey maps. Finally, you’ll discover how to test and evaluate the usability of products and services based on interface design principles and usability standards. 
When you’re finished with this course, you’ll have a foundational knowledge of UX research methods and data analysis techniques to improve user experience.
Software required: None required, but applications discussed and recommended in course include Google Analytics, Google Optimize or Optimizely, and Hotjar.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس