مطالب پیشنهادی از سراسر وب

تست کاربری UX

دسته بندی ها: آموزش یو ایکس (UX) ، آموزش طراحی وب ، آموزش تست نرم افزار ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

هنگام تصمیم گیری در زمینه طراحی، کارآمدترین روش کار، ساختن در چرخه تست کاربر است. منابع مهندسی را برای تست طرح های جدید صرف نکنید، با تست کاربر شروع کنید و قبل از نوشتن یک خط کد، UX برنامه خود را ساده و موثر کنید. شما در این دوره، دانش بنیادی درباره برگزاری جلسات تست کاربر را خواهید آموخت. ابتدا یاد می گیرید که چگونه طرحی را برای تست کاربر خود توسعه دهید. سپس، تفاوت بین تست کاربر تعدیل شده و تعدیل نشده را بررسی می کنید. در پایان، نحوه اجرای یک گروه تمرکز را کشف خواهید کرد. پس از اتمام این دوره، مهارت و دانش تست کاربر UX مورد نیاز برای تحلیل داده ها برای تصمیم گیری آگاهانه در زمینه تجارت و طراحی را خواهید داشت.

بررسی دوره

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight UX User Testing Author:Jeff Hurd Duration:2:25:49 Level:Beginner

When making design decisions, the most efficient way to work is building in cycles of user testing. Don’t spend engineering resources to test out new designs, start with user testing and streamline your application’s UX before writing a single line of code. In this course, UX User Testing, you will learn foundational knowledge of conducting user testing sessions. First, you will learn how to develop a plan for your user test. Next, you will discover the difference between moderated and unmoderated user testing. Finally, you will explore how to run a focus group. When you’re finished with this course, you will have the skills and knowledge of UX User Testing needed to analyze the data to make informed business and design decisions.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس