مطالب پیشنهادی از سراسر وب

آموزش VMware Horizon 7.10 ESB: ایجاد و پیکربندی Desktop Pools

دسته بندی ها: آموزش وی ام ویر (Vmware) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش شبکه (Computer network)

VMware Horizon 7.10 ESB به عنوان یک مجموعه گسترده از اجزای جداگانه ارائه می شود که همه آن ها قبل از شروع استقرار دسک تاپ ها، به مونتاژ نیاز دارند. در این دوره، ابتدا مراحل نصب و پیکربندی تسک ها برای Connection و Composer Servers را در LAN داخلی بررسی می کنید. سپس، تسک های نصب و پیکربندی دستگاه Unified Access Gateway موجود در DMZ را بررسی خواهید کرد. در پایان، تمامی اجزای دیگر نصب، پیکربندی و یکپارچه سازی که زیرساخت Horizon را می‌سازند، به پایان می رسانید. شما در پایان این دوره، برای قسمت بعدی در این مسیر یادگیری آماده خواهید شد که دسکتاپ ها و اپلیکیشن های مجازی را در آن ایجاد و مستقر می کنید.

بررسی دوره

مقدمه

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight VMware Horizon 7.10 ESB: Create and Configure Desktop Pools Author:Greg Shields Duration:1:55:43 Level:Intermediate

VMware Horizon 7.10 ESB arrives as an extensive set of individual components, all of which require assembly before you ever start deploying desktops. In this course, VMware Horizon 7.10 ESB: Create and Configure Desktop Pools, you will first step through the install and config tasks for the Connection and Composer Servers on the inside LAN. Next, you will explore the install and config tasks for the Unified Access Gateway appliance out in the DMZ. Finally, you will finish up all the other installing, configuring, and integrating components that make up the the Horizon infrastructure. By the end of this course, you will be prepared for the next part in this learning path where you will build and deploy virtual desktops and applications.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس