مطالب پیشنهادی از سراسر وب

آموزش VMware Workspace ONE: معرفی معماری های درون سازمانی و مبتنی بر ابر

دسته بندی ها: آموزش وی ام ویر (Vmware) ، آموزش شبکه (Computer network) ، آموزش کلود (Cloud) ، آموزش امنیت شبکه ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

آیا ملزم به اجرای بازرسی کامپیوترها و دستگاه های تلفن همراه شرکت خود شده اید؟ با پراکندگی کارمندان در سطح ناحیه، سطح کشور یا سراسر جهان، اکنون موظفید با الزام امنیت بهتر دستگاه، امنیت بهتر داده را تضمین کنید؟ VMware Workspace ONE، پشتیبانی شده توسط AirWatch و ارائه شده به عنوان یک سرویس، می تواند تنها راه حل آن باشد. در اولین دوره از هفت دوره، آموزش VMware Workspace ONE: معرفی معماری های درون سازمانی و مبتنی بر ابر: شما با سرویس های Identity VMware Manager و Workspace ONE UEM (این سرویس قبلاً با نام AirWatch شناخته می شد) آشنا خواهید شد. در ابتدا نگاهی اجمالی به معماری های SaaS و درون سازمانی خواهید داشت. در مرحله بعد، نحوه یکپارچه سازی مدیریت هویت و توابع مدیریت نقطه پایان واحد را در یک راه حل مستقل که می تواند هر دستگاهی را در هر جایی مدیریت کند، کشف خواهید کرد. در پایان، محیط آزمایشگاه، ماشین های مجازی و دیگر منابعی که می خواهید در ادامه برنامه خود بسازید، را بررسی خواهید کرد. با پایان این دوره، شما می توانید اولین گام های خود برای ساخت یک محیط جدید یا مدیریت محیط فعلی AirWatch را بردارید.

بررسی اجمالی دوره

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
VMware Workspace ONE: Introducing the Cloud-based and On-premises Architectures Author:Greg Shields Duration:1h 0m

Have you been belly-buttoned to bring control around your company's desktops and mobile devices? With employees scattered around the county, around the country, or around the world, have you been tasked with ensuring better data security by mandating better device security? VMware Workspace ONE, powered by AirWatch and delivered as a service, might just be that solution. In this first course out of seven, VMware Workspace ONE: Introducing the Cloud-based and On-premises Architectures, you'll get an introduction to VMware's Identity Manager and Workspace ONE UEM services, the latter of which was formerly called AirWatch. First, you'll take a look at the SaaS and on-premises architectures. Next, you'll discover how they integrate the identity management and unified endpoint management functions into a single solution which can manage virtually any device anywhere. Finally, you'll also explore the lab environment, the virtual machines and other resources you'll want to build if you plan on following along. By the end of this course, you'll be able to take your first steps toward building a new or managing an existing AirWatch environment.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس