آموزش پیشنهادی فرادرس

آموزش VMware Workspace ONE : مدیریت دستگاه های دسکتاپ ویندوز

دسته بندی ها: آموزش وی ام ویر (Vmware) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش شبکه

VMware Workspace ONE تنها تعریف دقیقی از موبایل در دستگاه های موبایلی نیست.به عنوان یک راهکار مدیریت نهایی، Workspace ONE می تواند در کنترل پیکر بندی ها، گسترش اپلیکیشن ها و همچنین فعالسازی سیاست های دسترسی مشروط روی دسکتاپ های ویندوز مفید باشد.

در این دوره که سومین دوره از کل پنج دوره می باشد، شما با ثبت چندین مجموعه از دستگاه های دسکتاپ ویندوز 10 در Workspace ONE UEM به روش های مختلف، دوره را آغاز خواهید کرد. ابتدا مجموعه ای از تنظیمات را به دسکتاپ ها، از طریق ایجاد و تعیین پروفایل های کاربر خواهید داد. سپس انواع اپلیکیشن های ویندوز 32 بومی، لینک وب و SaaS را از طریق Workspace ONE Intelligent Hub در آن دسکتاپ ها گسترش خواهید داد. در نهایت سیاست های توافقی و پروفایل هایی که هنگامی که دستگاه های دسکتاپ از پیکر بندی شما عدول می کند منجر به محدود کردن دسترسی می شوند را یاد می گیرید.

در پایان دوره، همه موارد مورد نیاز برای مدیریت دسکتاپ های ویندوز 10 ، صرف نظر از  مکان استفاده از Workspace ONE را خواهید داشت.

بررسی دوره

مقدمه

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
VMware Workspace ONE: Manage Windows Desktop Devices Author:Greg Shields Duration:3h 17m

VMware Workspace ONE isn't just a solution for the strictest definition of mobile in your mobile devices. As an endpoint management solution, Workspace ONE can also be useful in controlling configurations, deploying applications, and enabling conditional access policies on Windows desktops as well. In this third course out of five, VMware Workspace ONE: Manage Windows Desktop Devices, you'll begin by enrolling a set of Windows 10 desktops into Workspace ONE UEM via several different approaches. First, you'll deliver sets of configurations to those desktops through the creation and assignment of user and desktop profiles. Then, you'll deploy a variety of native (win32), web link, and SaaS applications to those same desktops via the Workspace ONE Intelligent Hub. Finally, you'll explore the compliance policies and profiles that restrict access when desktops deviate from your configuration baseline. By the end of this course, you'll have everything you need to begin managing your Windows 10 desktops regardless of location using Workspace ONE.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس