مطالب پیشنهادی از سراسر وب

مدیریت آسیب پذیری با QRadar

دسته بندی ها: آموزش امنیت شبکه ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش شبکه (Computer network)

یکی از مهم ترین مزایای استفاده از QRadar، تنوع ویژگی های آن در یک راه حل واحد است. در این دوره، مدیریت آسیب پذیری با QRadar؛ شما نحوه استفاده از ابزار برای شناسایی آسیب پذیری ها در محیط خود و ارتباط سازی بین سایر اطلاعات خود در SIEM، از جمله رویدادها و جریان ها را یاد خواهید گرفت. در ابتدا، نحوه شناسایی حوزه اسکن و چگونگی کار با ذینفعان برای زمان بندی صحیح یک اسکن را فرا خواهید گرفت. سپس، نحوه پیکربندی اسکن ها بر اساس ابزار و نحوه اجرای آنها نیز به شما نشان داده خواهد شد. در ادامه، فرآیند ایجاد یک برنامه ترمیم آسیب پذیری را بررسی خواهید کرد که در آن آسیب پذیری ها را منطبق بر نیازهای شرکت خود اولویت بندی خواهید کرد. در پایان، شما نحوه رسیدگی به آسیب پذیری های بسیار مهم و چگونگی تشخیص علائم اکسپلویت را کشف خواهید کرد. با اتمام این دوره، شما مهارت و دانش ضروری QVM برای پیاده سازی و اجرای یک برنامه مدیریت آسیب پذیری در محیط IBM QRadar خود را بدست خواهید آورد.

بررسی اجمالی دوره

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Vulnerability Management with QRadar Author:Ricardo Reimao Duration:1:32:40 Level:Intermediate

One of the main advantages of using QRadar is its variety of features in one single solution. In this course, Vulnerability Management with QRadar, you'll learn how to use the tool to detect vulnerabilities in your environment and correlate them with other information in your SIEM, such as events and flows. First, you'll learn how to identify the scope of a scan and how to work with the stakeholders to properly schedule a scan. Next, you'll be shown how to configure the scans on the tool and how to run them. Then, you'll explore the process of creating a vulnerability remediation plan, in which you'll prioritize the vulnerabilities according to your company needs. Finally, you'll discover how to investigate critical vulnerabilities and how to identify signs of exploitation. When you're finished with this course, you'll have the skills and knowledge of QVM needed to implement and run a vulnerability management program in your IBM QRadar environment.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس