مطالب پیشنهادی از سراسر وب

مدیریت آسیب پذیری با پلتفرم ابری Qualys

دسته بندی ها: آموزش امنیت شبکه ، آموزش شبکه (Computer network) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

اپلیکیشن های آسیب پذیر و پیکربندی های ناامن برخی از برترین بردارهای حمله برای هکرها هستند و برای به خطر انداختن کل یک شرکت فقط یک آسیب پذیری لازم است.
شما در این دوره، یاد خواهید گرفت که چگونه از Qualys Cloud Platform برای شناسایی و مدیریت آسیب پذیری های شرکت خود استفاده کنید.
ابتدا معماری Qualys و نحوه استقرار اسکنرهای Qualys را در محیط خود کاوش خواهید کرد.
سپس، خواهید فهمید که چگونه برنامه مدیریت آسیب پذیری خود را برنامه ریزی کرده و محدود کنید.
در پایان، نحوه پیکربندی اسکن ها و گزارش ها در Qualys، ایجاد برنامه های مناسب برای اصلاح آسیب پذیری و بررسی آسیب پذیری های روز صفر با Qualys را یاد خواهید گرفت.
پس از اتمام این دوره، دانش نحوه استقرار یک برنامه مدیریت آسیب پذیری کامل، از پیکربندی اسکنرها تا تولید گزارش های اجرایی را خواهید داشت.
نرم افزار مورد نیاز: نسخه سازمانی Qualys Cloud  یا Qualys Cloud  (نسخه رایگان)

بررسی دوره

تحقیق یک آسیب پذیری روز صفر

اتوماتیک ساختن برنامه مدیریت آسیب پذیری

فایل های تمرین exercise_files.zip
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Vulnerability Management with Qualys Cloud Platform Author:Ricardo Reimao Duration:2:11:18 Level:Beginner

Vulnerable applications and insecure configurations are some of the top attack vectors for hackers, and it only takes one vulnerability to have a whole company compromised.
In this course, Vulnerability Management with Qualys Cloud Platform, you will learn how to use the Qualys Cloud Platform to identify and manage the vulnerabilities in your company.
First, you will explore the Qualys architecture and how to deploy the Qualys scanners in your environment.
Then, you will discover how to scope and plan your vulnerability management program.
Finally, you will learn how to configure scans and reports in Qualys, create proper vulnerability remediation plans, and investigate zero-day vulnerabilities with Qualys.
When you are finished with this course, you will have the knowledge of how to deploy a full vulnerability management program, from configuring scanners to generating executive reports.
Software required: Qualys Cloud Enterprise Edition or Qualys Cloud Community Edition (Free version)

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس