مطالب پیشنهادی از سراسر وب

ویژگی های جدید Python 3.7

دسته بندی ها: آموزش پایتون (Python) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

در هسته اصلی برنامه نویسی پایتون دانش کاملی از نسخه های Python 3 وجود دارد. شما در این دوره یاد می گیرید که چگونه از همه ویژگی های جدید Python 3.7 استفاده کنید. ابتدا کلاس های داده را فرا خواهید گرفت. سپس، عملکرد جدید breakpoint را بررسی خواهید کرد. در پایان خواهید فهمید که چگونه عملکرد اپلیکیشن های خود را تست کرده و از پیشرفت سرعت Python 3.7 بهره مند شوید. پس از اتمام این دوره، دانش پایه ای از Python 3.7 خواهید داشت که به شما در حرکت به جلو برای توسعه اپلیکیشن های Python 3 کمک می کند.

بررسی دوره

تغییرات در Locales و حالت UTF-8

فایل های تمرین exercise_files.zip
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight What's New in Python 3.7 Author:Anthony Shaw Duration:0:56:58 Level:Intermediate

At the core of Python programming is a thorough knowledge of Python 3 versions. In What's New in Python 3.7, you will learn how to use all of Python 3.7's new features. First, you will learn data classes. Next, you will explore the new breakpoint functionality. Finally, you will discover how to test the performance of your applications and benefit from Python 3.7's speed improvements. When you are finished with this course, you will have a foundational knowledge of Python 3.7 that will help you as you move forward to develop Python 3 applications.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس