مطالب پیشنهادی از سراسر وب

آشنایی با ویژگی های جدید Java 13

دسته بندی ها: آموزش جاوا (Java) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

Java 13 در حال حاضر دومین نسخه از جاوا در سال 2019 است. در این دوره، به بررسی همه ویژگی های مهم Java 13 خواهید پرداخت. ابتدا درباره تغییرات API، مانند به روز رسانی های ByteBuffer می آموزید. سپس، ویژگی پیش نمایش زبان جاوا به نام Text Blocks را کشف خواهید کرد. در پایان، نگاهی به تغییرات پلتفرم نرم افزاری، چگونگی اجراهای مجدد Socket API ،JDK و بهبودهای ویژگی Application Class Data Sharing، خواهید انداخت. وقتی این دوره را به پایان رسانید، آماده خواهید بود تا از Java 13 در پروژه های خود نهایت استفاده را ببرید.

بررسی دوره

فایل های تمرین exercise_files.zip
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight What’s New in Java 13 Author:Sander Mak Duration:0:46:06 Level:Intermediate

Java 13 is already the second release of Java in 2019. In this course, What’s New in Java 13, you'll get an overview of all the important features in Java 13. First, you will learn about API changes, such as updates to the ByteBuffer API. Next, you will discover a preview Java language feature called Text Blocks. Finally, you will look at platform changes, looking at how the JDK reimplements the Socket API and improves upon the Application Class Data Sharing feature. When you're finished with this course, you will be ready to make the most of Java 13 in your own projects.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس