آموزش پیشنهادی فرادرس

آشنایی با امکانات جدید Unity 2018

دسته بندی ها: آموزش یونیتی (Unity) ، آموزش ساخت بازی ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

با انتشار نسخه Unity 2018 یونیتی چگونه می توانید با تغییرات جدید کار با یونیتی را ادامه دهید؟

در این دوره شما با ویژگی های جدید در یونیتی 2018 آشنا می شوید. ابتدا شما می توانید خطوط لوله سبک وزن و کیفیت بالا را برای سرعت بخشیدن به روند انجام کار کشف کنید و همچنین با Lightmapper پیشرفته و پس پردازش آشنا شوید.

در ادامه شما یادمیگیرید که چگونه از سیستم ذرات بهبود یافته و بروزرسانی های انیمیشن دو بعدی استفاده کنید.

در نهایت شما کار با Cinemachine، تایم لاین، GPU instancing و multiple inspectors را فرامیگیرید.

بررسی دوره

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
What’s New in Unity 2018 Author:Christopher Pellow Duration:1h 10m

With an amazingly feature-full new version of Unity released, how do you keep up with the changes? In this course, What’s New in Unity 2018, you'll uncover the major updates in the first of three main releases of Unity. First, you'll discover the light weight and high definition pipelines to expedite your process, as well as the Progressive Lightmapper and post processing. Next, you'll learn how to use the improved Particle System and tackle the 2D animation system updates. Finally, you'll explore the Cinemachine component, Timeline, GPU instancing, and multiple inspectors. By the end of this course, you'll have a firm grasp on the contents of this Unity 2018 update.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس